על הספריה
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  משפט המקרא

עמוד הבית (25)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 דפים
נמצאו: 80 טקסטים בכל המאגר.
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
חוקה חקקתי, גזרה גזרתי: היגיונו של החוק והנמקתו
 

מילות המפתח: מצוות (יהדות), משפט המקרא
המאמר עוסק בהנמקתם של חוקי התורה בידי מחוקקיהם, ובשתי המשמעויות של המונח 'גזירה': מצווה מן התורה שאין טעמה ידוע, ותקנה מדברי חכמים. טעמן של מצוות התורה נועד לחבב אותן על מקיימיהן והוא לא משפיע על תוקפן, אך טעמן של תקנות חכמים עשוי להשפיע על תוקפן, אם העם לא יקבל אותן. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
"כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עָול": משפט ויושר במקורות ישראל
 

מילות המפתח: משפט המקרא
המאמר עוסק בבעיה הקיימת בכל מערכת חוקים: החוקים מנוסחים באופן כללי, וייתכנו מקרים חריגים שהחוק לא מתאים להם. המאמר מציג את תפיסתו של ר' יצחק עראמה לבעיה זו, בחוקי התורה: שיתוף האדם בעיצוב חוקי התורה וביישומם. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
כל ישראל חברים כרם : מכון להכשרת מורים לחינוך הומניסטי יהודי כל ישראל חברים
חוקי העבד בתורה
 

מילות המפתח: מוסר המקרא, עבדות, משפט המקרא
במקרא מופיעים חוקי העבד בשלושה מקומות. המאמר דן בהבדלים בין החוקים ובין השקפות העולם לגבי מוסד העבדות  העולות מכל מקור. המחברות מציגות את דרכם של חז"ל לישוב ההבדלים. כן נערכת השוואה בין חוקי העבד המקראיים לאלו של המזרח הקדום. מסקנת המאמר היא כי במקרא מגמה מהפכנית לריקון העבדות מתוכן ממשי. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1998 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חוק החרם בספרות חז"ל
 

מילות המפתח: משפט המקרא, חוק החרם
חוק החרם בדברים כ' הוא חוק קשה מבחינה מוסרית ולכן חז"ל פרשו אותו שלא על פי הפשט ולשיטתם למעשה לא בוצעה השמדה מוחלטת של עמי כנען אלא ניתנה אפשרות של כניעה. גם לפי מחקר המקרא המודרני, השמדה כזו לא בוצעה, זאת משום שהחוק נוסח שנים רבות לאחר תקופת הכיבוש אליה הוא מתייחס. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ה, 2005 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מכללת בית ברל. המרכז לחקר מועדי ישראל
סיפור קין והבל (בראשית ד 1-16): החיים כערך עליון
 

מילות המפתח: משפט המקרא, קין והבל
המאמר מבסס את הטענה כי סיפור קין והבל מציג את חיי האדם כערך עליון. את קדושת החיים ביטא הכותב באמצעות התנגדותו לחוקים הקובעים עונש מוות לרוצח במזיד.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: , תשס"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מהו חרם
 

מילות המפתח: משפט המקרא, חוק החרם, מישע (מלך מואב)
הטקסט מסביר מהו ה"חרם" המקראי על פי כתובים מקראיים ועל פי מצבת מישע מלך מואב. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ה, 2005 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מחויבות חברתית בישראל : לא השלטון לבדו אחראי לרווחת הפרט בחברה היהודית
 

מילות המפתח: מוסר המקרא, מדינת רווחה, משפט המקרא, עוני, בעיות חברתיות, יהדות וסוציאליזם
על מי מטילה התורה חובה זו? חוקי המקרא מציגים חידוש: לא השלטון בלבד – ולא השלטון בראש וראשונה – הוא שאחראי לרווחתה הכלכלית של החברה – אלא היחיד. חוקי המקרא פונים אל כל אחד ואחד מישראל ומחייבים אותו לעשות לשיפור מצבם של הנזקקים וחסרי היכולת. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2000 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית קרן אבי חי
בין תפיסת הרווחה המודרנית לתפיסת הצדקה המסורתית
 

מילות המפתח: זכויות הפרט, מדינת רווחה, מדיניות חברתית, משפט המקרא, צדקה (יהדות)
על השוני בין תפיסת הרווחה המודרנית לתפיסת הצדקה המסורתית בכל הנוגע למושגים של זכות וחובה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2000 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 דפים
נמצאו: 80 טקסטים בכל המאגר.