על הספריה
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  משפט המקרא

עמוד הבית (25)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 13 דפים
נמצאו: 104 פריטים בכל המאגר.
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
לתולדותיהן של ערי המקלט במשפט המקראי : ז
 

מילות המפתח: משפט המקרא, עיר מקלט
חלק זה של המאמר מנתח את סוגיית ערי המקלט ביהושע כ' ומסכם את השלבים בהתפתחות חוק ערי המקלט במשפט המקראי. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: טבת-אדר ב, תשמ"ו שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
לתולדותיהן של ערי המקלט במשפט המקראי : ו
 

מילות המפתח: משפט המקרא, עיר מקלט
ההליך המשפטי הקשור בערי המקלט ובדין רוצח בשוגג ובמזיד שונה בספר כהנים ובספר דברים. גם בעניין זה ניכר כי החוק בספר כהנים מאוחר והוא משכלל את החוק בספר דברים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: טבת- אדר ב, תשמ"ו שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
לתולדותיהן של ערי המקלט במשפט המקראי : ה
 

מילות המפתח: משפט המקרא, עיר מקלט
חלק זה של המאמר דן ביחס שבין חוק ערי המקלט בספר דברים לחוק שבספר כהנים. שני החוקים נוצרו לאחר רפורמת ייחוד הפולחן של יאשיהו אך החוק של ספר דברים קדום יותר. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: טבת- אדר ב, תשמ"ו שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
לתולדותיהן של ערי המקלט במשפט המקראי : ד
 

מילות המפתח: משפט המקרא, עיר מקלט
חלק זה של המאמר דן בעניין נוסף לגבי ערי המקלט הקשור בייחוד הפולחן- ערי המקלט אינן קודש אלא חולין כפי שעולה מלשון החוק, משום שרק ירושלים היא עיר קודש. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: טבת- אדר ב, תשמ"ו שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
לתולדותיהן של ערי המקלט במשפט המקראי : ג
 

מילות המפתח: משפט המקרא, עיר מקלט
חלק זה של המאמר קושר את חוק ערי המקלט בדברים יט אל חוק ייחוד הפולחן. ייחוד הפולחן בירושלים וביטול הלגיטימיות של המקדשים האחרים גרם לצורך בערי מקלט שיחליפו את המקדשים המגינים על הנמלטים מגאולת הדם. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: טבת- אדר ב, תשמ"ו שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
לתולדותיהן של ערי המקלט במשפט המקראי : ב
 

מילות המפתח: משפט המקרא, עיר מקלט
חלק זה של המאמר דן בחוק ערי המקלט בדברים יט ועל ידי ניתוח סגנוני ותוכני מזהה לאיזה רובד של ספר דברים שייך החוק. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: טבת- אדר ב', תשמ"ו שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
לתולדותיהן של ערי המקלט במשפט המקראי : א
 

מילות המפתח: משפט המקרא, עיר מקלט
חוק ערי המקלט הוא חוק שבא להסדיר את פעולתם של שני גורמים, שקדמו לארגון המדיני, אך המשיכו להתקיים בתוכו והגבילו את פעולתו: המקדש והמשפחה. בקרב החוקרים קימות מספר הצעות לשאלת הדרך שבה התפתח החוק. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: טבת-אדר ב, תשמ"ו שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך. המזכירות הפדגוגית האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה למדעי הרוח. המרכז להוראת מדעי היהדות. המכון למדעי היהדות
חוק החרם
 

מילות המפתח: משפט המקרא, תנ"ך. דברים, חוק החרם
חוק החרם בדברים מצווה להשמיד את עמי כנען בעת כיבוש הארץ. מהי תפישת העולם העומדת מאחורי חוק זה? האם יש מקבילות בתרבויות הסביבה ל"חרם"? האם קוים החוק במציאות? כיצד התמודדו עם פרשנות החוק בתקופה שלאחר המקרא? המאמר דן בשאלות אלו ועוד תוך עיון במקורות. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2000 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 13 דפים
נמצאו: 104 פריטים בכל המאגר.