על הספריה
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  שבת

עמוד הבית (25)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 - 4 דפים
נמצאו: 31 פריטים בכל המאגר.
שמע
[0]
וידיאו
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חובות שבין אדם לאלוהיו : הבחנה בין ימי חול ליום המקודש
 

מילות המפתח: חגים ומועדים (יהדות), שבת, חגים ומועדים (נצרות), חגים ומועדים (אסלאם)
שלוש הדתות מעניקות מעמד מיוחד לאחד משבעת ימי השבוע. ביהדות ניתן מעמד זה לשבת, בנצרות ליום ראשון ובאסלאם ליום שישי. הטכסט דן במאפיינים המשותפים ובמאפיינים הייחודיים ליום זה ביהדות, בנצרות ובאסלאם. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ה,2005 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
ביהדות: "זכור את יום השבת לקדשו"
 

מילות המפתח: שבת
יום השבת, היום השביעי בשבוע, הוא היום הקדוש ליהודים. על קדושתו של יום השבת ואורחותיו, ועל אופייה של השבת בחברה החילונית.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ו,2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הקיבוץ המאוחד
העבודה בחוקי התורה : ד. ימי מנוחה - חוק השבת (דב' ה, יב-טו בהשוואה לשמ' כ ח-יא)
 

מילות המפתח: שבת, משפט המקרא, עשרת הדיברות
חוק השבת מופיע במספר הבדלים בעשרת הדברות בשמות ובדברים. המאמר דן בהבדלים הללו ובאופי השבת ומשמעותה על פי שני המקורות. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1999 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
תרביץ
על השבת והמילה בס"כ
 

מילות המפתח: שבת, משפט המקרא, ברית מילה (יהדות)
מאמר זה יוצא כנגד הטענה של חוקר המקרא וולהואזן כי השבת וברית המילה עוצבו בתקופת גלות בבל על ידי האסכולה הכהנית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: , תשכח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
שבת - שמיטה - יובל : מקורן ומשמעותן של שבת שמיטה ויובל
 

מילות המפתח: שבת, שמיטה, יובל, משפט המזרח הקדום
המאמר עוסק בהרחבה בטענה שהשבת, השמיטה והיובל הם מוסדות קדומים שנהגו כבר בימי הבית הראשון. הטענה מבוססת על עיון בכתוב המקראי ועל המקבילות המסופוטמיות. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תשרי-כסלו, תשמ"ה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
שבת - שמיטה - יובל : סמיכות הפרשיות בין שבת, שמיטה ויובל
 

מילות המפתח: שבת, שמיטה, יובל
המאמר עוסק במחזור הזמנים שבת- שמיטה-יובל ובוחן את קדמותו של המחזור ואת משמעותו החברתי. כותב המאמר מסביר שמחזור זמנים זה, לעומת מחזורים אחרים הקיימים במקרא (כמו המועדים), אינו תלוי במערכת הטבע, אלא נמצא מעבר למעגל הזמן הטבעי ולקצב הזמן ההיסטורי. שבת-שמיטה-יובל נועדו להשיב את האיזונים החברתיים הכלכלים והאקולוגיים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תשרי-כסלו, תשמ"ה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
דברי הימים הוצאה לאור
מבוא לפרשת הבריאה : ייחודו של תיאור הבריאה
 

מילות המפתח: שבת, בריאת העולם
דף המידע מתאר את ההבדלים בין סיפור הבריאה הראשון (בראשית א, א- ב, ג) לסיפור הבריאה השני (בראשית ב, ד ואילך). ההבדלים מלמדים שסיפור הבריאה הראשון הוא פרשה בפני עצמה שמטרתה העיקרית היא לבסס את מעמד השבת הישראלית. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1983-1996 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ידיעות אחרונות
היום השביעי (בראשית ב 3-1)
 

מילות המפתח: שבת, לוח עברי
המאמר דן בפסוקים המספרים על השבת, החותמים את סיפור הבריאה בבראשית א'. הטענה המרכזית במאמר היא שמטרת הסיפור לבסס את מעמד השבת באמונה הישראלית. הלוח העברי לא תמיד היה בן שבעה ימים. לפי עדויות מקראיות הוא עוצב כ"לוח שבת"  בסוף ימי הבית הראשון ובתקופת גלות בבל. בתקופה זו המעמד של חוק השבת עלה. המאמר מציע שפסוקי השבת בבראשית נכתבו בתקופה זו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 2003 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 דפים
נמצאו: 31 פריטים בכל המאגר.
Thumbnails by: pagepeeker.com