על הספריה
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  משפט המקרא

עמוד הבית (25)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - ... הדפים הקודמים ... 11 - 12 - 13 דפים
נמצאו: 104 פריטים בכל המאגר.
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
החברה לחקר המקרא בישראל
מה בין משפטי התורה לבין חוקי עמורבי?
 

מילות המפתח: משפט המקרא, חוקי חמורבי, משפט המזרח הקדום
המאמר עוסק בשאלת הקשר שבין חוקת ח'מורבי לחוקת ספר הברית (בספר שמות), ובמידת ההשפעה של חוקת ח'מורבי על חוקי התורה. לדעת כותב המאמר שתי החוקות משקפות רקע חברתי שונה ולכן הן שונות בתוכנן ובמהותן.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תשכ"ב שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
שבועה
 

מילות המפתח: משפט המקרא, שבועה
דף מידע על השבועה במקרא. דף המידע מציג את נוסחי השבועה השונים ואת המעשים הסמליים שנלוו לשבועה ומשמעותם. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2005 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מכון מופ"ת
ארץ ישראל ושכנותיה : חוקי חמורבי - השוואה לחוקי התורה
 

מילות המפתח: משפט המקרא, חוקי חמורבי
מידע כללי על חוקי חמורבי והשוואה בין חוקים מחוקי חמורבי לבין חוקי התורה. ההשוואה מלמדת, לדעת כותב המאמר, על יתרונו המוסרי של החוק המקראי. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה תאריך: תשס"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
לתפיסת החוק בישראל ומחוצה לו
 

מילות המפתח: משפט המקרא, משפט המזרח הקדום
היצירה הספרותית במזרח הקדמון נחלקת לשני סוגים: ספרות דתית שנוצרה על ידי הכוהנים במקדש, וספרות חילונית שנוצרה על ידי הסופרים בחצר. החוק החברתי הוא חלק מהספרות החילונית. במזרח הקדום הייתה הפרדה ברורה: עניינים שבין אדם לאלוהים שייכים לתחום הדת והם ענייניו של האדם הפרטי, ואילו עניינים שבין אדם לחברו שייכים למדינה ועליהם מפקח המלך. תפיסה זו מנוגדת לתפיסה המקראית שבה גם החוק החברתי וגם החוק הפולחני הם מכוח סמכותו של האל. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תשרי, תשכ"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
אובות וידעונים
 

מילות המפתח: משפט המקרא, פולחנים עתיקים
דף מידע המסביר מהו אוב וידעוני, מהי התפישה הדתית העומדת מאחורי פולחן הדרישה אל המתים ומדוע נאסר פולחן זה בישראל. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2005 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הקיבוץ המאוחד
מקורות מקבילים לעשרת הדיברות : ג
 

מילות המפתח: משפט המקרא, עשרת הדיברות
חלק זה של המאמר דן במקבילה נוספת לעשרת הדברות: פרשת הברכות והקללות שבדברים כ"ז. פרשה זו עוסקת כמעט בכל הצוים הנזכרים בעשרת הדברות, אך בין שתי הפרשיות גם מספר הבדלים: האזהרות בדברים כ"ז מיועדות לחוטא בסתר ולא לציבור כולו ומפרטות את העונש לחוטא, בשונה מעשרת הדברות הפונות לכלל ישראל ואין בהם עונשים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 2001 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הקיבוץ המאוחד
מקורות מקבילים לעשרת הדיברות : ב
 

מילות המפתח: משפט המקרא, עשרת הדיברות
חלק זה של המאמר דן בהקבלות בין עשרת הדברות לבין ויקרא י"ט. ויקרא י"ט בנוי כולו באופן מקביל לעשרת הדברות, אך יש בניהם שלושה הבדלים משמעותיים: עשרת הדברות מתאפיינות בכך שהן נוגעות לכל אדם מישראל, ויקרא י"ט מציג בנוסף לחוקי עשרת הדברות חוקים נוספים שקשורים רק לקבוצות מסוימות מהאוכלוסיה או לנסיבות מסוימות. עשרת הדיברות מנוסחות באופן קצר וקולע, ויקרא י"ט מנוסח באריכות ובאופן מפורט. ויקרא י"ט מכיל גם חוקים פולחניים שאינם נכללים כלל בעשרת הדיברות.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 2001 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
המחלוקת בין שמואל ובין העם בשאלת המלכת מלך בישראל : א
 

מילות המפתח: משטר במקרא, משפט המקרא, שמואל (הנביא)
חלק זה של המאמר דן בשאלת הזמן שבו נתחברו נאומי שמואל (שמואל א' פרקים ח', י' וי"ב) המתנגדים למלוכה. לאחר סקירה של דעות חוקרים שונים בסוגיה, מוצגת דעתו של המחבר שפרקים אלו משקפים את תקופת ראשית המלוכה הישראלית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: יולי- ספטמבר, 1981 שפה: עברית 

 
1 - ... הדפים הקודמים ... 11 - 12 - 13 דפים
נמצאו: 104 פריטים בכל המאגר.