על הספריה
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  משפט המקרא

עמוד הבית (25)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 13 דפים
נמצאו: 104 פריטים בכל המאגר.
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
אקדמון
ארגון מערכת השיפוט (ט"ז 20-18; י"ז 13-8)
 

מילות המפתח: משפט המקרא, תנ"ך. דברים, משפט במקרא
המאמר דן בטקסטים מספר דברים העוסקים בשינוי מערכת המשפט שהם חלקו הראשון של אוסף החוקים העוסק במוסדות המרכזיים של המדינה (בהמשך: המלך, הלוי, הנביא). המאמר מברר מהו תפקידם של השופטים והשוטרים ומהו הרקע ההיסטורי לחיבור החוק. לשיטתו, החוק מבטא את הרפורמה שנעשתה בסדרי המשפט ביהודה, ייתכן שזו הרפורמה הנזכרת בסיפור בדברי הימים העוסק בשינוי סדרי המשפט על ידי יהושפט.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
אקדמון
חוקים נגד עבודה זרה
 

מילות המפתח: משפט המקרא, תנ"ך. דברים, עבודה זרה במקרא
המאמר עוסק בארבעה חוקים נגד עבודה זרה מתוך ספר דברים: דין עובד אלילים (דברים יז 7-2), נביא המדיח לעבודה זרה (דברים יג 6-2), קרוב המסית לעבודה זרה (דברים יג 12-7) ועיר שלמה הנידחת לעבודה זרה (דברים יג 19-13). המאמר עומד על תוכנם ואופים של החוקים ומנסה לשער את הנסיבות ההסטוריות שבתוכן נחקקו.   /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
רכס : פרוייקטים חינוכיים
פרשנות החוק בספרות לא משפטית
 

מילות המפתח: פרשנות המקרא, משפט המקרא
בספרות המקראית המאוחרת, שנכתבה לאחר קבצי החוק, ניתן למצוא פרשנות לחוקים. המאמר דן בתופעה זו ודן בדוגמאות מדברי הימים, מגילת רות וקהלת. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1992 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה לחקר המקרא בישראל
השוואת חוקי העבדות שבתורת משה עם חוקי הבבלים האשורים והחתים : איך ומתי מסתיים הקשר של עבדות?
 

מילות המפתח: עבדות, משפט המקרא, משפט המזרח הקדום
קיימים הבדלים בין החוק המקראי לבין חוקי המזרח הקדום בנוגע לאופן שבו מסתימת עבדות. ההבדל הבולט הוא בחוק העוסק בבריחת עבד.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תש"ך שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה לחקר המקרא בישראל
השוואת חוקי העבדות שבתורת משה עם חוקי הבבלים האשורים והחתים : היחס בין העבד ובין שאר בני האדם מלבד בעליו
 

מילות המפתח: עבדות, משפט המקרא, משפט המזרח הקדום
היחס בין העבד לבין אנשים אחרים נדון בחוק בעיקר בהיבט הפלילי שלו, כאשר עבד פוגע באדם אחר או נפגע על ידי אדם אחר. המאמר משווה בין החוק המקראי בענין זה לבין חוקי המזרח הקדום. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תש"ך שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה לחקר המקרא בישראל
השוואת חוקי העבדות שבתורת משה עם חוקי הבבלים האשורים והחתים : היחס בין העבד ואדוניו
 

מילות המפתח: עבדות, משפט המקרא, משפט המזרח הקדום
היחסים בין העבד ואדוניו מושפעים מהעובדה שמצד אחד העבד הוא נכס ומצד שני הוא אדם. החוק המקראי וחוקי המזרח הקדום מתיחסים לענין באופן שונה.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תש"ך שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה לחקר המקרא בישראל
השוואת חוקי העבדות שבתורת משה עם חוקי הבבלים האשורים והחתים : באיזה אופן נוצר הקשר של עבדות?
 

מילות המפתח: עבדות, משפט המקרא, משפט המזרח הקדום
לפי החוק המקראי אדם יכול להעשות לעבד על ידי מכירה. מכירת אדם לעבדות יכולה להעשות על ידי האדם עצמו או על ידי אחרים. המאמר משווה בין החוק המקראי בעניין זה לחוקי המזרח הקדום. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תש"ך שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
י"ל מאגנס
עשרת הדברות - ייחודם ומקומם במסורת ישראל : חיוב פורמאלי בסיסי בדת ישראל
 

מילות המפתח: משפט המקרא, עשרת הדיברות
המאמר עוסק בשאלה במה התייחדו הציוויים שבקובץ עשרת הדיברות, שהרי כל אחד מהם (למעט 'לא תחמוד') מצוי במקומות נוספים בתורה. המאמר משווה את עשרת הדברות לקובצי חוקים נוספים מהתורה, ומראה שאלו לא באו במקומם אלא נועדו למסור נוסח מורחב ומעובד שלהם. כמו כן מראה כותב המאמר במה מתייחדים עשרת הדיברות מקובצי חוקים אחרים מהמזרח הקדום.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ו שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 13 דפים
נמצאו: 104 פריטים בכל המאגר.