מניין
מחברים: דבורה אמיר; ד"ר דפנה מוסקוביץ; צאלח סואעד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

קבוצה המונה 10 גברים יהודים לפחות, מגיל בר -מצווה ומעלה, שהתכנסותם יחד הכרחית לקיום תפילה בציבור. הזרמים הקונסרבטיבי והרפורמי כוללים במניין גם נשים.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה