הזרם הקונסרבטיבי (ביהדות)
מחברים: דבורה אמיר; ד"ר דפנה מוסקוביץ; צאלח סואעד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

זרם שנוצר ביהדות בעקבות האמנציפציה.

בדומה לזרם הרפורמי, הזרם הקונסרבטיבי מחויב לערך השוויון, ולפיכך מעניק בהדרגה מקום נרחב יותר לנשים בפעילות הדתית - בהסמכה לרבנות ובהשתתפות בתפילה. בשונה מן הרפורמים, הקונסרבטיבים מקבלים את סמכות ההלכה אך עורכים בה שינויים זהירים, מתוך תפיסה שיש להתאימה לתנאי החיים בכל תקופה. הזרם הקונסרבטיבי התפתח בעיקר בקרב יהדות ארצות הברית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות