עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > דת - תפילה ופולחן
כתר הוצאה לאורתקציר
הקטע עוסק בהלכות 'תפילת הדרך' לנוסע במטוס.כללי ברכת הדרך
מחבר: אדם ברוך


אדם מישראל הרי לא ייסע לניו יורק, מבלי תפילת הדרך שבה יבקש מהקב"ה הגנה מכל צרה וצוקה שוד ותאונה. והנה, אודה על האמת, שכחתי מתי התפילה נאמרת: כשאתה על הקרקע, או כשאתה ישוב במטוס, קודם ההמראה. והאם היא נאמרת ביחידות בלחש, גם כשאתה בקרב ציבור. או, שיש לקוראה בקול ולזכות רבים.

ומדוע נשתכחו ממני דברים הקשורים בתפילת הדרך? גם משום מיעוט נסיעות שלי, וגם משום שמשעה שתפילה זו קיבלה צורה של 'קמיע', והיא מופצת כדבר-דפוס וכמדליון ממוסגר, גם במקומות שאין בהם לא דרך ולא חיות רעות ולא ליסטים, ניטל ממנה אחד חלקי מאה ועשרים מטעמה הישן והטוב. טעמה הישן? לפני מאה שנה, היה יהודי מוביל עגלות-יין מרומניה לפולין, במשך כחודש ימים, חשוף לפגעי הדרך, ואף חושד בעגלון הגוי שהוא ליסטים מוסווה. ואילו היום, מאות יהודים נוסעים במטוס שהוא שלהם, ואף עגלונם יהודי, והם סובבים במטוס כבכרם אביהם.

ובכן, לפי ההלכה, די במסע של ק"מ אחד אל מחוץ לעיר, לברכת הדרך. ויש לברך קודם הדרך, בעודך בעיבורה של העיר, ולא עם תחילת הדרך עצמה. כלומר, על הקרקע ולא במטוס. אבל אם שכח, יברך במטוס עצמו. ואם שכח במטוס עצמו, יברך קודם שהמטוס חצה גבולה של ישראל. ואם עדיין שכח, יברך קודם שחצו את הים כולו. הגיע לניו יורק ולא בירך, לא יברך.

והיא תפילת יחיד, בדרך כלל, ונאמרת בלחש. וכיוון שנמצאו פוסקים הממליצים להסמיך לברכת-הדרך שתי ברכות נוספות, כדי לעטוף אותה משני צדדיה, שתהיינה כשלושה אבות מגוננים, הסמכתי אותה לבורא פרי העץ, שאכלתי תפוח, ול'נהנין', שקניתי בדיוטי-פרי. והנה, שומע תפילת כל פה הוליכני בשלום והשיבני בשלום.

לפריטים נוספים מתוך מאגר המידע של אתר פשיטא.אל האסופה אדם ברוך היה אומר3

ביבליוגרפיה:
כותר: כללי ברכת הדרך
שם  הספר: סדר יום : חיי יום יום בראי ההלכה
מחבר: ברוך, אדם
תאריך: 2000
בעלי זכויות : כתר הוצאה לאור; אדם ברוך
הוצאה לאור: כתר הוצאה לאור
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית