עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > שואה > חיי דת בתקופת השואהעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > שואה > חיים יהודיים בשנים 1945-1939 > הקהילה והמשפחה
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורהאשה מדליקה נרות בגטו ורשה
צלם: -אשה מדליקה נרות בגטו ורשה

האישה המדליקה נרות היא פליטה שהגיעה לוורשה, לבית-מחסה באחד מבתי-הכנסת, שהוסבו מחוסר מקום לבית עבור הפליטים. המשפחות שעזבו במהירות את בתיהם, לקחו את החפצים היקרים והחשובים להם ביותר. שימו לב לפמוטים; האחד פמוט של נרות שבת והאחר כוס הפוכה.


לתמונה מוגדלת


בתקופת השואה חיו בגטאות יהודים שונים: שומרי מצוות ושאינם שומרי מצוות, מאמינים ושאינם מאמינים. החיים בגטאות הביאו רבים מהם להתמודד עם שאלת זהותם האישית. התמודדות זו היתה קשה מכל לאלו שלא הגדירו את עצמם כיהודים ולאלו אשר גילו את זהותם היהודית רק בימי האסון. בקרב היהודים היו שהמשיכו באמונתם כמקודם, והתאימו את עצמם לתנאים ההולכים ומחמירים, היו שהתקשו במאבק על שמירת המצוות ובעמידה בתנאי הסבל, והיו שרחקו מהדת ועזבוה. מגמה בולטת אחרת היתה התקרבות ליהדות, לדת ולמצוות מצד יהודים שלראשונה חשו זיקה כלפי היהדות.

לקריאה נוספת:
שמירת המסורת היהודית בקרב האסירים היהודים במחנות-הריכוז
מעדותה של שרה שטרן קטן על החיים הדתיים בגטו לודז'
מעדותו של חנוך צינוירט על חיי דת בעיירה גריבוב שבפולין

באתר יד ושם:
תצלומים נוספים בנושא חיי דת בתקופת השואה
מערך שיעור – החגים היהודיים בתקופת השואה
עדויות וידאו – מבט אל עולמם של היהודים החרדים בתקופת השואה

פריט זה הוא חלק ממאגר מידע בנושא השואה שהוקם בשיתוף: בית הספר המרכזי להוראת השואה ומטח.


אל האסופה חיי דת בתקופת השואה3

ביבליוגרפיה:
כותר: אשה מדליקה נרות בגטו ורשה
צלם: -
שם  הפרסום מקורי: יד ושם : מרכז המידע אודות השואה
תאריך: -
בעלי זכויות : יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
הוצאה לאור: יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
הערות: 1. מידע זה מופק על ידי צוות בית הספר המרכזי להוראת השואה ובסיוע אגפי יד ושם השונים.
הערות לפריט זה:

1. ארכיון סרטים ותצלומים, יד ושם, פריט מס' FA 33 1785.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית