עמוד הבית > מדעי הרוח > שפה ושפות > דקדוק
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
דף מידע זה עוסק בקבוצת פסוקיות הנקראת "פסוקיות תוכן". קבוצה זו כוללת את פסוקית הנושא, פסוקית הנשוא ופסוקית המושא.תחביר : פסוקיות תוכן
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות לשון


תרשים של פסוקיות תוכן

פסוקיות התוכן הן פסוקיות נושא, נשוא או מושא, והן עונות על השאלה "מה"? או "מי"?

דוגמה: מתברר שיוצאים לטיול.
הפסוקית עונה על השאלה: מה מתברר? במשפט היסודי (מתברר) יש רק נשוא, לכן הפסוקית היא בתפקיד נושא.

פשוט מול מורכב

נשווה את תפקידי נושא, נשוא, מושא במשפט הפשוט לעומת המשפט המורכב.

זיהוי פסוקיות תוכן

מזהים את פסוקיות התוכן בשני שלבים:

 1. הפסוקית עונה על השאלה מי?/מה?, ולכן היא פסוקית: נושא, נשוא או מושא.
 2. אם יש במשפט היסודי נשוא ונושא - הפסוקית היא פסוקית מושא.
  אם במשפט היסודי חסר נושא - הפסוקית היא פסוקית נושא.
  אם במשפט היסודי חסר נשוא - הפסוקית היא פסוקית נשוא.

דוגמות:

- הסכמנו שננמיך את קול המקלט.
פסוקית התוכן עונה על השאלה – על מה הסכמנו?
במשפט היסודי יש נושא (אנחנו) ונשוא (הסכמנו). הפסוקית היא פסוקית מושא.

- הרעיון היה שהכביש יעקוף את הקיבוץ.
פסוקית תוכן העונה על השאלה - מה היה הרעיון?
במשפט היסודי יש: נושא - הרעיון, אוגד - הפועל היה, אבל אין נשוא.
החלק העונה על השאלה מה היה הרעיון? הוא פסוקית הנשוא.
פסוקית נשוא יכולה לבוא אחרי אוגד.

- חשוב שילדים יצחצחו שיניים לפני השינה.
במשפט זה יש פסוקית תוכן העונה על השאלה - מה חשוב?
במשפט היסודי (חשוב) יש רק נשוא, ולכן תפקידה של פסוקית התוכן הוא פסוקית נושא.

פסוקית נושא

בפסוקית נושא קיימות שתי תבניות:

פסוקית נשוא

במשפט מורכב בעל פסוקית נשוא מופיע בדרך כלל אוגד.
המבנה של פסוקית הנשוא: אוגד (הוא, היא, הם, היה, יהיו) + אשר / ש.../כִּי

‏‏טיפים

 • חשוב לזכור שתפקיד הפסוקית לא נקבע על פי מילות השעבוד השונות, אלא על פי השאלה הנשאלת לגבי המשפט היסודי.
  דוגמות:

 • הבחנה בין פסוקית מושא לבין פסוקית נושא

בשתי הפסוקיות השאלה הנשאלת היא "מה?" הזיהוי נעשה לפי המשפט היסודי.
אם במשפט היסודי יש נושא לפנינו פסוקית מושא. למשל:

 • מילות השאלה השונות פותחות פסוקיות:

דוגמות:

שאלו אותי מה גרם לי ללמוד ספרדית.
השאלה הנשאלת כדי לזהות את סוג הפסוקית היא "מה שאלו אותי?" ולכן זאת פסוקית מושא.

עניין אותנו מי קיבל תעודה טובה.
השאלה הנשאלת כדי לזהות את סוג הפסוקית היא "מה עניין אותנו ?" וביסודי אין נושא, ולכן זאת פסוקית נושא.

 • פעמים רבות ה' הזיקה פותחת פסוקית. ה' הזיקה ממירה את שֶ (ש' השימוש).

ה' הזיקה איננה ה' היידוע. אם אפשר להחליף אותה ב- שֶ (שמעידות) זוהי ה' הזיקה והיא פותחת פסוקית לוואי.

 • שחבור

בשחבור הפסוקיות רצוי להבחין בין שתי הוראות שונות:
א. שחברו את המשפט הנתון כך שישמש כפסוקית נושא. - במקרה כזה כל המשפט צריך להפוך לפסוקית, ולכן יש להוסיף לו משפט יסודי.


שחבור המשפט לפסוקית נושא: ידוע שברוך שיחק בכדור.

ב. שחברו את המשפט הנתון למשפט מורכב בעל פסוקית נושא.
במקרה כזה אין להוסיף משפט יסודי.
המשפט: הנער זכה במדליית זהב. שחבור: מי שזכה במדליית זהב הוא הנער.

 • מדיבור ישיר לדיבור עקיף ולהיפך

כאשר אנו משחברים משפט בדיבור ישיר למשפט בדיבור עקיף, אנו משמיטים את הנקודתיים ואת המירכאות, ושמים במקומם מילת שעבוד: שֶ, כי וכו'. כמו כן אנו משנים את הגוף של שם העצם שאליו פונים מגוף II לגוף III.

דוגמה:
דיבור ישיר – המורה אמרה: "תלמידים, עליכם להצליח בבחינה".
דיבור עקיף – המורה אמרה שעל התלמידים להצליח בבחינה.
דוגמה נוספת:
דיבור ישיר – בעיתון כתוב: "מחר ירד גשם".
דיבור עקיף – בעיתון כתוב שמחר ירד גשם.

ביבליוגרפיה:
כותר: תחביר : פסוקיות תוכן
שם  האתר: HighLearn : קורס לשון לבגרות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות לשון
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:

1. אתר זה מכיל את הקורס "לשון לבגרות". הקורס מכיל את כל החומר לבגרות בלשון על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך. בקורס קיימים שלושה מסלולים: הגה וצורות, תחביר והבנה והבעה.
2. הקורס נשען על ספר הלימוד לחטה"ע "עיין ערך: לשון-הבנה-הבעה" (הוצאת מטח, 1999).

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית