עמוד הבית > מדעי הרוח > שפה ושפות > דקדוק
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
דף מידע זה עוסק במבנה המשפט המורכב.תחביר : משפט מורכב
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות לשון


תרשים המשפט המורכב

המשפט המורכב

משפט מורכב נוצר כאשר מרחיבים חלק תחבירי מהמשפט הפשוט. ההרחבה נעשית על-ידי הפיכת החלק התחבירי למשפט שלם המכיל נושא ונשוא.

לדוגמה:

משפט יסודי ופסוקית

במשפט מורכב יש שני נשואים או יותר, כלומר יש בו שני משפטים או יותר, והם קשורים זה לזה בקשר של שעבוד.

מעמדם של המשפטים במשפט המורכב אינו זהה: יש משפט יסודי (עיקרי), שהוא עצמאי ואין בראשו מילת שעבוד, ויש פסוקיות (משפטים), התלויות במשפט היסודי. בראש פסוקיות אלה עומדת, בדרך כלל, מילת שיעבוד.

הפסוקית ממלאת תפקיד תחבירי כלשהו במשפט היסודי, כלומר - יש לפסוקית תפקיד של אחד מחלקי המשפט (נושא, נשוא, מושא לוואי וכדומה). לרוב ניתן לזהות את הפסוקיות על פי מילות השעבוד העומדות בראשן.

מבנה המשפט המורכב

המשפט המורכב בנוי ממשפט יסודי המכיל פסוקית.

זיהוי בעזרת מילות שעבוד

בדרך כלל בראש הפסוקית עומדת מילת שעבוד. מילה זו "משעבדת" את הפסוקית, כלומר, קושרת את הפסוקית למשפט היסודי והופכת אותה תלויה בו.

מילות שעבוד אופייניות:

 • ש ונגזרותיה - משום ש..., כדי ש..., לפני ש..., אף-על-פי ש..., בזמן ש..., כש..., מפני ש....
 • אשר ונגזרותיה - באשר, כאשר...
 • כי
 • מילות התנאי - אם, לו, אילו, אילולא, אלמלא
 • מילות שאלה - מי, מה, איפה, היכן ועוד.

כאשר מבחינים במילות שעבוד, כדאי לבדוק אם אמנם זהו משפט מורכב.
אם זהו שילוב של שני משפטים המקושרים באמצעות מילות שעבוד לפנינו משפט מורכב.

מילת השעבוד מצביעה על תחילת הפסוקית:

1כל הזמן חשבתי 2שאתם מכירים כבר שנים.

במשפט המורכב הזה המשפט היסודי הוא כל הזמן חשבתי, והפסוקית היא שאתם מכירים כבר שנים. ש' השעבוד מציינת בבירור היכן הפסוקית מתחילה.

קביעת סוג הפסוקית

הפסוקית יכולה למלא כל תפקיד במשפט: נושא, נשוא, מושא, לוואי, תיאור, ואפילו תמורה ופנייה. את תפקיד הפסוקית מזהים על-ידי כך שמוצאים לְמה הפסוקית מתקשרת במשפט, ועל איזו שאלה היא עונה. השאלה נשאלת לגבי המשפט היסודי, והתשובה היא הפסוקית.

לדוגמה:

הפסוקית כיוון שחזרנו מאוחר, מתקשרת לפועל במשפט היסודי: לא יכולנו להגיע להרצאה. הפסוקית עונה על השאלה לָמָה לא יכולנו להגיע? ולכן זוהי פסוקית סיבה.

במשפט זה הפסוקית שנפתח לאחרונה בעיר עונה על השאלה איזה בית קולנוע? ולכן היא פסוקית לוואי.

דוגמות לסוגי פסוקיות

במשפטים הבאים שימו לב לפסוקיות ולתפקידים השונים שהן ממלאות.

פיסוק במשפט מורכב

 • אחרי כל פסוקית יופיע פסיק, אלא אם היא קצרה ביותר.
  - אחרי שקראתי את הספר "על תבונה ורגישות", הלכתי לראות אותו גם בקולנוע.
  - כשנכנסנו קמו כל המסובים.
 • בדרך כלל לא יופיע פסיק לפני הפסוקית, אלא אם כן היא ארוכה במיוחד.
  - נראה שנצא מחר לסרט.

הבחנה בין משפט מאוחה למשפט מורכב

המשפט המורכב והמשפט המאוחה בנויים מכמה משפטים ובכך הם דומים.
במשפט המורכב יש משפט יסודי ופסוקית (אחת או יותר), ובמשפט המאוחה יש מספר איברים.

ההבדלים:

.
מורכב
מאוחה
הַקשר
יש קשר של שעבוד, תלות בין המשפט היסודי לבין הפסוקית.
יש קשר של חיבור בין האיברים, והאיברים אינם תלויים זה בזה.
מילות קישור
הפסוקית נפתחת במילת שעבוד, כגון: ש, כי, כאשר, אם.
איבר ב' (לעתים גם ג') נפתח במילת חיבור, כגון: אך, אולם, למרות זאת.
הַסֵדר
בדרך-כלל ניתן לשנות את סדר המשפטים יסודי/פסוקית או פסוקית/יסודי.
- כדי שנצליח בבחינה, התכוננו רבות.
- התכוננו רבות כדי שנצליח בבחינה.
בדרך כלל סדר האיברים מחייב:
- ירד גשם כבד, ולמרות זאת יצאנו לטיול.
אי אפשר לומר:
- יצאנו לטיול, ולמרות זאת ירד גשם כבד.

‏‏טיפים

במשפט המורכב:

 • נסמן נשואים כדי לדעת כמה משפטים מרכיבים את המשפט המורכב.
 • נסמן מילות קישור כדי לגלות את הפסוקית ואת המשפט היסודי.
 • נבדוק על אילו שאלות הפסוקית עונה כדי לזהות את סוג הפסוקית.
ביבליוגרפיה:
כותר: תחביר : משפט מורכב
שם  האתר: HighLearn : קורס לשון לבגרות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות לשון
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:

1. אתר זה מכיל את הקורס "לשון לבגרות". הקורס מכיל את כל החומר לבגרות בלשון על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך. בקורס קיימים שלושה מסלולים: הגה וצורות, תחביר והבנה והבעה.
2. הקורס נשען על ספר הלימוד לחטה"ע "עיין ערך: לשון-הבנה-הבעה" (הוצאת מטח, 1999).

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית