עמוד הבית > מדעי הרוח > שפה ושפות > דקדוק
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
דף מידע זה עוסק במשפט הכולל, ומראה את הדומה והשונה בינו לבין המשפט המאוחה (מחובר) במילות הקישור.תחביר : המשפט הכולל והמאוחה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות לשון


תרשים סוגי משפטים

חלקים כוללים

המשפט הכולל הוא משפט פשוט שיש בו חלקי משפט מקבילים, כלומר, חלקים חוזרים שקשורים לאותו חלק במשפט . החלקים המקבילים ממלאים אותו תפקיד במשפט.

המשפט הכולל הוא בעצם סוג של המשפט הפשוט, אולם יש בו "חלקים כוללים" והם מתקשרים לאותו חלק במשפט. בדוגמות הבאות סומנו החלקים הכוללים:

הערות:

- במשפט כולל אחד עשויים להופיע מספר חלקים כוללים (חוזרים). דוגמה:

- החלקים הכוללים עשויים לשמש בכל תפקיד תחבירי במשפט. דוגמה:

- לעיתים החלקים הכוללים אינם באים ברציפות, אלא מפרידים ביניהם חלקי משפט אחרים.

הבחנה בין נשוא מורחב לנשוא כולל:

כאשר מופיעים במשפט שני פעלים המקושרים על-ידי ו' החיבור יש להבחין אם לפנינו נשוא מורחב או נשוא כולל. אם שני הפעלים מציינים פעולה אחת לפנינו נשוא מורחב. אם שני הפעלים מציינים שתי פעולות לפנינו נשוא כולל.

משפטים במבנה לא... אלא:

כאשר המילה "אלא" היא מילת הדגשה במשפט פשוט (במשמעות "רק") לא יבוא פסיק לפניה.

ביטוי מכליל ותמורה מפרטת

במשפט כולל עשויה להופיע תמורה מפרטת שקודם לה ביטוי מכליל. למשל:

במשפטים הללו קיימת תמורה מפרטת או כוללת, והמשפט כולו מסווג כמשפט כולל (תמורה). בניתוח התחבירי אין צורך לכתוב ביטוי מכליל, אלא את תפקידו התחבירי של הביטוי.

המשפט המאוחה

המשפט המאוחה (מחובר) בנוי משני משפטים עצמאיים או יותר אשר מקושרים ביניהם על-ידי מילת חיבור כלשהי. כל אחד מהמשפטים העצמאיים מכונה איבר.

במשפט מאוחה כל אחד מהאיברים יכול להיות פשוט, כולל, ייחוד, מורכב, סתמי.

השוואת מילות הקישור

מילות הקישור של המשפט הכולל ושל המשפט המאוחה (מחובר) יכולות להיות דומות, ולכן אם מוצאים במשפט מילות קישור, כמו: אלא, גם, או, אין להסיק אוטומטית לגבי סוג המשפט.
יש לבדוק את מספר הנשואים.

.
משפט כולל
משפט מאוחה
מספר
נשואים
נשוא אחד
נושא ונשוא
כמה נשואים
נושא ונשוא + נושא ונשוא
תפקיד מילות הקישור מילות הקישור מקשרות בין חלקים חוזרים במשפט, כלומר מקשרות בין מילים.
מילות הקישור מקשרות בין משפטים.
מילות קישור להוספה
ו..., גם, אף, אפילו, לרבות, גם... וגם, הן... והן, לבד מ..., נוסף על.
דוגמה:
הנביא מתאר שלום ואף שגשוג.
ו..., גם, אף, וכן, כמו כן, נוסף על כך, מלבד זאת, לא רק... אלא גם.
דוגמה:
הנביא מתאר שלום, ומלבד זאת מנבא שגשוג.
מילות קישור
לניגוד
ולא..., אבל לא..., אך לא..., אין... אלא, לא... כי אם
דוגמה:
הנביא פונה לאנשים, אך לא לבעלי החיים.
אבל, אך, אולם, ואילו, בניגוד לכך, לעומת זאת, מצד אחד... ומצד אחר.
דוגמה:
הנביא פונה לאנשים, ולעומת זאת אינו פונה לבעלי החיים.
יחסי תוכן
אחרים
ברירה - או, או... או.
צמצום - פרט ל..., חוץ מ..., למעט,
להוציא, בלתי אם
ברירה - או
ויתור - למרות זאת, ובכל זאת,
אף-על-פי-כן
פירוט - כלומר, למשל, זאת אומרת,
דהיינו, רוצה לומר, משמע.
סיבה ותוצאה - לכן, לפיכך,
משום כך, בעקבות זאת.

פיסוק במשפט כולל ומאוחה

משפט כולל – במשפט כולל מפרידים בין החלקים הכוללים בפסיק, אך לא לפני ו' החיבור ולא לפני המילית או.
דוגמה: שאבנו מידע מספרים, מעיתונים, מלומדות ומראיונות.

משפט מאוחה – באופן עקרוני יש להפריד משפטים זה מזה בפיסוק, לכן בין האיברים במשפט המאוחה יש לסמן פסיק. אם איברי המשפט קצרים, אין צורך לפסק ביניהם.
דוגמות:
נעשה גשום וקר, אבל בכל זאת נצא לריצה קלה.
הפנקס פתוח והיד רושמת.

ביבליוגרפיה:
כותר: תחביר : המשפט הכולל והמאוחה
שם  האתר: HighLearn : קורס לשון לבגרות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות לשון
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:

1. אתר זה מכיל את הקורס "לשון לבגרות". הקורס מכיל את כל החומר לבגרות בלשון על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך. בקורס קיימים שלושה מסלולים: הגה וצורות, תחביר והבנה והבעה.
2. הקורס נשען על ספר הלימוד לחטה"ע "עיין ערך: לשון-הבנה-הבעה" (הוצאת מטח, 1999).

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית