סוקרטס (399-469 לפני סה"נ) | אמן:   -
סוקרטס (399-469 לפני סה"נ)
פרוטומה של סוקרטס, נוצרה בין השנים 390-395 לפני ספירת הנוצרים. זוהי פרוטומה רומאית שהועתקה מן המקור היווני.