פירמידת המזון 
פירמידת המזון

פירמידת המזון הוא דגם הבא לתאר את מעברי האנרגיה בין החוליות השונות בשרשרת המזון. בבסיס הפירמידה נמצאים יצרני המזון בכמות רבה. הם משמשים כמקור אנרגיה לצרכנים הראשונים, וכן הלאה. ככל שעולים במעלה הפירמידה יש גם איבוד של אנרגיה ולכן מספר ה"קומות" בה מוגבל עד חמש. כמות בעלי החיים הנמצאים בכל "קומה" גם היא הולכת ופוחתת.