הכוהן הגדול מקטיר קטורת בבית המקדש ביום הכיפורים | צייר:  יבגני ברשקוב
הכוהן הגדול מקטיר קטורת בבית המקדש ביום הכיפורים
הכוהן הגדול מקטיר קטורת בבית המקדש ביום הכיפורים על מזבח הזהב.
הציור הוא תיאור משוער בלבד - לפי הבנתו של הצייר.