בול ועליו פסוק מהתנ"ך - "ונתתי גשמיכם בעתם" (ויקרא, כ"ו 4) | צייר:  א. קלדרון
בול ועליו פסוק מהתנ"ך - "ונתתי גשמיכם בעתם" (ויקרא, כ"ו 4)
בול מן הסדרה "מועדים לשמחה", תשל"ב-1971.