ארוחה משפחתית בסוכה | צלם:  משה מילנר
ארוחה משפחתית בסוכה
הסוכה היא זכר לסוכות שבהן ישבו בני ישראל בזמן נדודיהם במדבר אחרי יציאת מצרים.