אפיקורוס | צלם:   -
אפיקורוס
פרוטומת אבן של הפילוסוף היווני אפיקורוס.
פסל מן התקופה ההלניסטית.