תמונת מחזור החיים של הטרמיטים |   -
תמונת מחזור החיים של הטרמיטים

מושבת טרמיטים נוסדת על ידי זוג מלכותי. הנקבה מטילה כמה עשרות ביצים שמהן בוקעים הזחלים הצעירים. הזחלים עוברים מספר נשלים עד שהם מסוגלים לדאוג לעצמם וכבר להשתתף בבניין הקן. התבגרות זחלי הטרמיטים נמשכת 3-2 שנים, ועד להשלמתה הם עוברים 10-7 מחזורי נשלים. מספר הביצים שהמלכה מטילה עולה עם גיל המושבה ויכול, במינים מפותחים, להגיע למיליון ביצים לשנה.