ערים וקהילות


אסופת מפות המלווה את הספר "מסעות בזמן: ערים וקהילות", אשר יצא במטח, בשנת 2008.

ממלכות מסופוטמיה העתיקה
יוון ומסופוטמיה
הפולייס היווניות במאה ה- 5 לפסה"נ
רומא משתלטת על איטליה (406 - 88 לפסה"נ)
האימפריה הרומית במאה ה- 2 לפני הספירה
האימפריה הרומית בסוף תקופת אוגוסטוס
נתיבי מסחר באימפריה הרומית
פלישות של שבטים לאירופה במאות 3 - 10 לסה"נ
התפשטות האסלאם
ערים ומסחר בימי הביניים (המאה ה- 13 לסה"נ)
התפתחות העיר פריז
אוניברסיטאות ומרכזי תרגום במאות 13 - 15 לסה"נ
בגדאד בשנים 772 - 922
רובע אל - ח'רביה וסביבתו
רובע אל - כרח וסביבתו
אזורי השפעתן של הישיבות בבגדאד
שלטון בית הבסבורג

1. פיתוח וניהול צוות היסטוריה: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן.
2. כתיבה: ד"ר דוד סורוצקין, פרופ' חביבה פדיה.
3. השתתפה בפיתוח: שרון חסון.

ביבליוגרפיה:
כותר: ערים וקהילות
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית