מסע אל העבר : המאה העשרים - בזכות החירות


אסופת מפות מלווה את הספר "מסע אל העבר : המאה העשרים - בזכות החירות", אשר יצא במטח, בשנת 1999.

בין מלחמות עולם 1938-1918

אימפריאליזם 1926-1914 במזרח התיכון
גבולות 1920,1918 באירופה : בין מלחמות העולם
גבולות ויישובים חדשים בפלשתינה (א"י) : בין מלחמות העולם (1938-1914)
הגבול בצפון פלשתינה (א"י) 1916-1924
משטרים 1920, 1937 באירופה : בין מלחמות העולם
משטרים 1920, 1937 בעולם : בין מלחמות העולם
שטחי גרמניה 1939-1919

מלחמת העולם השניה 1945-1939

ארץ ישראל - שיתוף ומאבק : מלחמת העולם ה- 2
ארצות אירופה תחת שלטון גרמניה הנאצית במלחמת העולם ה- 2
המזרח התיכון - היבט מדיני : מלחמת העולם ה- 2
המלחמה במערב וניצחונות היטלר : מלחמת העולם ה- 2 באירופה
מלחמת העולם השניה במזרח אסיה ובאוקיינוס השקט (1945-1939)
תבוסתה של גרמניה : מלחמת העולם ה- 2
תפוצת היהודים באירופה 1946,1937 : מלחמת העולם ה- 2
תפוצת היהודים בעולם - 1937, 1946
תקופת השואה - גטאות ומחנות באירופה : מלחמת העולם ה- 2

אחרי מלחמת העולם השניה

ארץ ישראל 1947 - 1955 : אחרי מלחמת העולם ה- 2
היווצרות גושים באירופה : אחרי מלחמת העולם ה- 2
התפרקות ברית המועצות
משטרים במזרח התיכון 1960 : אחרי מלחמת העולם ה- 2
תהליך הדקולוניזציה והמלחמה הקרה : אחרי מלחמת העולם ה- 2

1. ראש צוות היסטוריה, פיתוח וכתיבה: קציעה אביאלי - טביביאן.
2. יועצים מדעיים: פרופ' ישראל ברטל, פרופ' שולמית וולקוב, ד"ר אביבה חלמיש, פרופ' דן מכמן, פרופ' בנימין נויברגר.
3. השתתפו בכתיבה: ד"ר אסתי ריין, ד"ר אביגיל אורן.
4. כרטוגרפיה: תמר סופר.
5. עריכה: שושי מירן, רוני שטיין-אמיר, אלפא אלשיך.
6. נכתב עפ"י תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית-הספר הממלכתי.
7. אתר מלווה ספר http://www.cet.ac.il/history/masa/ninth/  פותח ע"י צביה לוטן.

ביבליוגרפיה:
כותר: מסע אל העבר : המאה העשרים - בזכות החירות
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית