שארית הפליטה והחזרה לחיים


לעמוד השער של מאגר המידע בנושא השואה

ערכים אנציקלופדיים

'אקסודוס' ('יציאת אירופה תש"ז')
'בריחה'
גרוש קפריסין
עקורים
קילצה

תצלומים

דיסקיות זיהוי צבאיות של חייל הבריגדה שמואל גפני
הגדה של פסח שהודפסה עבור גולי קפריסין
מנורת חנוכה שנעשתה במחנה עקורים בקפריסין
ספר "היינו באושוויץ" שיצא לאור ב-1946
קופסה לסיגריות של גיולה קורנשטיין מיוגוסלביה שגורש למחנה מאוטהאוזן
קסת דיו מאבן שגולף במחנה עקורים בקפריסין

יומנים זכרונות ועדויות

מזיכרונותיה של אוה שלוס על השחרור מאושוויץ-בירקנאו
מזיכרונותיה של מאשה גרינבאום לאחר השחרור - אחד מעיר ושניים ממשפחה
מזיכרונותיה של מאשה גרינבאום על מחנה העקורים בברגן-בלזן
מעדותה של אדית אטלינגר על יום השחרור באיטליה
מעדותה של הלפרין רות על חזרתה לשומסק, פולין, אחרי המלחמה
מעדותה של יפה הרט על החיים אחרי השואה
מעדותה של מרים שטיינר על תחושת האובדן על בני המשפחה שלא שרדו את המלחמה
מעדותה של רות ווייל על הרצון לשכוח את חוויות השואה ולהמשיך הלאה
מעדותו של אלעזר אדלר על יצר החיים במחנות העקורים
מעדותו של זליג ליברמן על השחרור ממחנה הריכוז
מעדותו של יוסף גוברין על התחושות הקשות שליוו אותו בימי השחרור הראשונים
מעדותו של יעקב לאוב על המפגש עם אימו לאחר השחרור
מעדותו של ישראל בני על שחרורו מהמחנה

מחקרים

אכזבת הניצולים במחנות העקורים מהופעתם המאוחרת של הארגונים היהודיים
חידוש החיים בשארית הפליטה - מבט פסיכולוגי
על הקשיים בחיי היומיום של העקורים
ראשית חדשה: שארית הפלטה כישות לאומית בהתהוות, 1950- 1945
שארית הפליטה – בעיות והבהרות
שלילת הקיום היהודי בפולין אחרי השואה – אבא קובנר

יצירות אמנות

חורבות בית הכנסת ברחוב וולבורסקי
ילדים לבדם
מרפאתה של אריקה גרובה

גרפים ומפות

אובדן יהודי מזרח אירופה בשואה 
אומדן אבידות יהודי מערב אירופה וצפון אפריקה בשואה 
מחנות העקורים העיקריים על אדמת גרמניה המובסת

לעמוד השער של מאגר המידע בנושא השואה

ביבליוגרפיה:
כותר: שארית הפליטה והחזרה לחיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית