ההתנגדות הלוחמת


לעמוד השער של מאגר המידע בנושא השואה

ערכים אנציקלופדיים

אנילביץ', מרדכי (1919 או 1920-1943)
ארגון הפרטיזנים המאוחד (פ.פ.או)
ביילסקי, טוביה (1906-1987)
גרוסמן, חיקה (נולדה ב - 1919)
'החלוץ הלוחם'
ויטנברג, יצחק
טננבוים (תמרוף), מרדכי (1916-1943)
לובטקין, צביה (1914-1976)
צוקרמן, יצחק (אנטק) (1915-1981)
צימטבאום, מלה (1922-1944)
קובנר, אבא (1918-1987)
קורצ'ק-מרלה, רוז'קה (1921-1988)
רובוטה, רוזה (1921-1945)

תצלומים

טמה שניידרמן, קשרית של תנועת הנוער דרור והתנועה הלוחמת בוורשה
יהודי מציץ מתוך פתח בונקר במהלך מרד גטו ורשה בשנת 1943
יהודי קופץ אל מותו מחלון בניין בוער במרד גטו ורשה, 1943
יהודים במחנה המשפחות של טוביה בילסקי ביער נליבוקי, במאי 1944
יהודים מובלים לאקציה לאחר נפילתם בשבי במהלך המרד בגטו ורשה בשנת 1943
יהודים מוצאים מבונקר במהלך כניעת מרד גטו וורשה בשנת 1943
ילד מרים ידיים בעת הוצאת יהודים מהבונקרים בזמן הכנעת המרד בוורשה, 1943
ילדים יוצאים להברחה מפתח בחומת גטו ורשה
יעקוב אברמוביץ מנקין ופרטיזנים נוספים בבית מלאכה ליצור נשק של התנועה הפרטיזנית בבלרוסיה
כינור ששימש להעברת חומרי נפץ
פרטיזנים יהודים מוילנה שנלחמו ביער רודניקי
פרטיזנים יהודים מתחבאים ביער בפולין בשנת 1944
פרטיזנים מאזינים לרדיו בדירת מיסתור בעיר קובנה שבליטא
פרסום של המחתרת בוילנה הקורא ליהודים להלחם בנאצים
קבוצת לוחמים בפיקודו של טוביה ביילסקי ביער פרשוב ב-1943
שלוש לוחמות מחתרת שהוצאו מבונקר בזמן דיכוי המרד בגטו ורשה, 1943
תפילת הספד לפרטיזן שנפל מאת חבריו לנשק 

יומנים זכרונות ועדויות

חיים גולני על פעולות אנטי גרמניות בגטו וילנה
מזיכרונותיה של נעמי שץ-ויינקרנץ על מרד גטו ורשה
מזיכרונותיה של נעמי שץ-ויינקרנץ על שרפת גטו ורשה וסוף המרד
מזיכרונותיו של יצחק אדז'ס על פרטיזנים יהודיים
מזיכרונותיו של פרדריק ריימס על החיים בין פרטיזנים
מיומנו של עמנואל רינגלבלום על חייקה גרוסמן ופרומקה פלוטניצקי
מכתבה האחרון של פרומקה פלוטניצקי
מכתבו האחרון של מרדכי אנילביץ', גטו ורשה 1943
מעדותה של קטלין ויינברגר על המרד של הזונדרקומנדו באושוויץ
מעדותו של ירון עמוס על ההצטרפות לפרטיזנים והגיוס לצבא האדום
מעדותו של ירון עמוס על התארגנות המחתרת לקראת הבריחה מגטו שויירז'נה, ביילורוסיה
עדות על פרטיזנים יהודים ומחנות משפחה ביערות : מיומני בגטו וביער

מחקרים

המחתרת היהודית בביאליסטוק והפתרון הסופי
המחתרת, הפרטיזנים וההתנגדות היהודית בוילנה ובסביבותיה
מבצעי בריחה של אסירים
תנועות הנוער במחתרת ובמרד הגיטאות

מקורות רשמיים

המחתרת בורשה אודות שיטות ההונאה הגרמניות
כרוז הארגון היהודי הלוחם, ורשה, ינואר 1943
כרוז שהוקרא באסיפת הנוער החלוצי בווילנה ב- 1 בינואר 1942
מתוך דין וחשבון של ה"דלגאטורה" [הנהגת המחתרת הפולנית] לממשלה הפולנית הגולה בלונדון על המרד בגטו ורשה
מתוך פרוטוקול אסיפה כללית של הקיבוץ ופעילי סניף "דרור" בביאליסטוק ב – 27 בפברואר 1943
נאום גנס על הסכנות הכרוכות בהכנסת נשק לגטו
עיתונות המחתרת אודות רצח היהודים

יצירות אמנות

פרטיזן

לעמוד השער של מאגר המידע בנושא השואה

ביבליוגרפיה:
כותר: ההתנגדות הלוחמת
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית