איכות הסביבה בישראל


מפות

מקורות זיהום במפרץ אילת
נחלים בתהליכי שיקום בישראל, 2002
קו המתח הגבוה 400, תחנות כוח וטורבינות גז בישראל, 2002
שימושי קרקע בחופי הים התיכון, 2002
תחנות ניטור איכות אוויר בישראל, 2002

גרפים

היחס בין שטחים פתוחים לשטחים בנויים במחוזות ישראל, 1998 (באחוזים)
היקף השטחים הפתוחים לנפש במחוזות ישראל, 1998 (במ"ר לנפש)
כמות הפסולת המוצקה לנפש ליום בישראל, 2002 (לפי מחוזות)
פליטת גופרית דו-חמצנית מתחנות הכוח, 2000-1991 (גר' לקוט"ש)
ריכוז תחמוצות החנקן בתל-אביב – יפו ביום הכיפורים וכן ביום שלפניו וביום שאחריו, בשנת 2001

ביבליוגרפיה:
כותר: איכות הסביבה בישראל
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית