תשתיות בישראל


מפות

אגן הניקוז של נחל פארן
האקוויפרים הראשיים בישראל
כביש חוצה ישראל
מוביל המים הארצי
מערכת המים של ישראל
מערכת התחבורה – הקיימת והמתוכננת – במטרופולין תל-אביב, 2002
נמל חיפה

גרפים

השימושים השונים בחשמל בשנת 2000 (באחוזים)
טיפול בשפכים בישראל, 2001
ייצור החשמל ואספקתו בשנים 2000-1950 (במיליוני קוט"ש)
מפלס המים בכינרת בשנים 2001-1994
משק המים בישראל, 1998
צריכת האנרגיה לנפש בישראל ובמבחר מדינות בעולם בשנת 1999 (בשווה ערך לטון נפש–שעט"ן)
צריכת החשמל בישראל בשנים 2000-1988 (במיליוני קוט"ש)
שיעור המשתמשים ברשת האינטרנט בישראל ובמדינות נבחרות, 2001-2000 (באחוזים)
תעריף החשמל הביתי בישראל ובמדינות נבחרות בעולם, 2001 (אג' לקוט"ש)

ביבליוגרפיה:
כותר: תשתיות בישראל
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית