על הספריה
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים מתוך כתב עת  על הפרק : כתב עת למורים לתנ"ך בבתי-הספר הכלליים

עמוד הבית (25)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 דפים
נמצאו: 51 פריטים בכל המאגר.
תמונה
[0]
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
על הפרק : כתב עת למורים לתנ"ך בבתי-הספר הכלליים
מה היה העץ ממנו אכל האדם הראשון?
 

מילות המפתח: פרשנות המקרא, מדרשי אגדה, תנ"ך. בראשית, עץ הדעת
במקורות חז"ל ארבע הצעות לזיהוי עץ הדעת : אגוז, אתרוג, תאנה , חיטה וגפן. המאמר מביא את המקורות ודן בשאלה ממה נובע כל זיהוי ומה משמעותו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: ינואר, 1998 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
על הפרק : כתב עת למורים לתנ"ך בבתי-הספר הכלליים
איוב באספקלריה של דרשות חז"ל
 

מילות המפתח: מדרשי אגדה, תנ"ך. איוב
עיון בדרשות חז"ל על ספר איוב. נקודת המוצא של המאמר היא שהדרשות נועדו ללמד ערכים ורעיונות נוספים ולא לחתור להבנת הכתוב המקראי. העיקרון מודגם במאמר סביב נושאים שונים כמו: זהותו של איוב , דמותו ודינים הנלמדים מהספר. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: דצמבר, 2004 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
על הפרק : כתב עת למורים לתנ"ך בבתי-הספר הכלליים
יוסף בתנ"ך ובקוראן : גלגולו של סיפור
 

מילות המפתח: קוראן, יוסף (בן יעקב)
המאמר משווה בין דמותו של יוסף ובין סיפור יוסף ואחיו במקרא ובקוראן ועומד על המסרים הרעיוניים של כל סיפור. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: דצמבר, 2004 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
על הפרק : כתב עת למורים לתנ"ך בבתי-הספר הכלליים
סיפור גירוש ישמעאל - בראשית כ"א 21-9
 

מילות המפתח: גירוש הגר, ישמעאל (בן אברהם)
המאמר עוסק בסיפור גירוש ישמעאל והגר. המאמר מציע ניתוח ספרותי לסיפור המתבסס על הכינויים השונים של ישמעאל לאורך הפרק. הכינויים השונים מלמדים על העמדה הרגשית של הגיבורים ועל מורכבות מערכת היחסים בינהם. בחלקו השני של המאמר יש דיון בשאלת היחס בין הפרק לפרק ט"ז שבו מסופר על גירוש הגר. המחבר סובר שהסיפורים השונים אינם שתי גרסאות לאותו סיפור אלא כל אחד מהם מבוסס על מנהג קדום אחר. פרק ט"ז משווה לחוקי האישות של המזרח הקדום ופרק כ"א לדיני הירושה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: ינואר, 1989 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
על הפרק : כתב עת למורים לתנ"ך בבתי-הספר הכלליים
מוסר ופולחן : בין תורת כהונה לאסכולת הקדושה - חוקי האשם בויקרא ה' 26-20 ובבמדבר ה' 8-5
 

מילות המפתח: מוסר המקרא, משפט המקרא
ההבדלים בין חוקי האשם בויקרא ובבמדבר נובעים מהבדלים בהשקפות עולם בין מקורות. החוק בויקרא מקורו בתורת הכהונה שבה יש הפרדה בין התחום החברתי והתחום הפולחני. החוק בבמדבר מקורו באסכולת הקדושה שהשקפתה, כמו ההשקפה הנבואית, היא שאין הפרדה בין המוסר לפולחן. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: ינואר, 1998 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
על הפרק : כתב עת למורים לתנ"ך בבתי-הספר הכלליים
הנביא - מורה נבוכים או נבוך?
 

מילות המפתח: נבואה, נביאי שקר
המאמר טוען כי תופעת הנבואה מורכבת ומגוונת. שתי הטענות העיקריות במאמר:  הנבואה בישראל אינה שונה מהותית מהנבואה במזרח הקדמון. המקרא אינו מכיר בקטגוריית "נביאי שקר", זהו מונח מאוחר הנובע ממבוכה תיאולוגית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: נובמבר, 1994 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
על הפרק : כתב עת למורים לתנ"ך בבתי-הספר הכלליים
"כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלהים מעולות" (הושע ו' 6)
 

מילות המפתח: נבואה, מוסר המקרא, תנ"ך. הושע
נבואת הושע בפרק ו' היא נבואה תוכחה על פשעים בתחום המוסר. המאמר מנתח את הנבואה תוך התיחסות לרקע ההיסטורי ולמקבילות בדברי נביאים אחרים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: אפריל, 1991 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
על הפרק : כתב עת למורים לתנ"ך בבתי-הספר הכלליים
ראשיתה של גולת בבל : פרק באסטרטגיית השרדות של מיעוט גולה
 

מילות המפתח: תנ"ך. עזרא, גלות בבל
המאמר עוסק בשאלה כיצד שרדה גלות בבל כקהילה יהודית. התשובה לשאלה ניתנת תוך דיון בארגון הפנימי של הקהילה ובמבנה הכלכלי. הדיון מביא נתונים רבים ממקורות מקראיים וחוץ מקראיים על הקיום היהודי בגולת בבל. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: פברואר, 2002 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 דפים
נמצאו: 51 פריטים בכל המאגר.