על הספריה
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים דומים של  כתובת הגליל

עמוד הבית (25)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 19 פריטים בנושא זה.
שמע
[0]
וידיאו
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
מכון מופ"ת
כתובות ארכיאולוגיות מתקופת המקרא : מצבת מרנפתח
 

מילות המפתח: ארכיאולוגיה מקראית, כתובות, יציאת מצרים
מצבת מרנפתח היא כתובת מצרית מהמאה ה 13 לפנה"ס שמתארת את מסעו של המלך המצרי מרנפתח נגד ערי כנען. חשיבותה של הכתובת היא בכך שהיא מזכירה את ישראל ובכך מסייעת לחוקרים לשער את זמנה של יציאת מצרים. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מכון מופ"ת
כתובות ארכיאולוגיות מתקופת המקרא : כתובת מישע
 

מילות המפתח: ארכיאולוגיה מקראית, כתובות, מישע (מלך מואב)
כתובת מישע היא מצבת זכרון של  מישע מלך מואב המתאר את נצחונותיו על יהודה וישראל. הכתובת חשובה גם להבנת ההיסטוריה של התקופה המקראית המקבילה (מלכות בית אחאב בישראל ומלכות יהושפט ביהודה) וגם ללימוד תולדות הכתב העברי הקדום בו כתובה המצבה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מכון מופ"ת
כתובות ארכיאולוגיות מתקופת המקרא : כתובת השילוח ומצבת סנחריב
 

מילות המפתח: ארכיאולוגיה מקראית, כתובות, מסע סנחריב
דף המידע מתאר שתי כתובות חשובות המהוות עדות למסע סנחריב בשנת 701לפנה"ס. כתובת השילוח היא כתובת עברית שנמצאה בנקבת השילוח בעיר דוד בירושלים. העברת מי המעיין בנקבה הייתה חלק מההכנות של חזקיהו למסע הענישה של סנחריב נגד ירושלים. מצבת סנחריב היא כתובת אשורית שמתארת את מסע סנחריב ליהודה ולפלשת באופן מפורט. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מכון מופ"ת
כתובות ארכיאולוגיות מתקופת המקרא : כתובות נוספות
 

מילות המפתח: ארכיאולוגיה מקראית, כתובות
דף המידע סוקר בקצרה מספר כתובות עבריות ובבליות מתקופת בית ראשון שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות: כתובת קבר יהו "אשר על הבית", מכתבי לכיש, כתובות בבליות המזכירות את יהויכין מלך יהודה וטביעת חותם ובה שמו של גדליהו. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
אוניברסיטת תל אביב
ארכיאולוגיה והמקרא : מונומנטים וארכיונים במצרים ומסופוטמיה
 

מילות המפתח: מזרח קדום, ארכיאולוגיה מקראית, כתובות
כתובות וממצאים מהמזרח הקדום מהוים מקורות חוץ מקראיים המעידים על הרקע ההיסטורי של האירועים עליהם מספר המקרא. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2003 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה לחקר המקרא בישראל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל. המחלקה לחנוך ולתרבות
הרקע ההיסטורי להצהרת כורש : ד
 

מילות המפתח: כורש (מלך פרס)
המאמר דן בעדויות על שנות מלכותו האחרונות של נבונאיד ועל שלבי עליתו של כורש לשלטון. מחבר המאמר סבור כי כורש כבש את בבל בהתקפת פתע מכריעה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תשכ"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה לחקר המקרא בישראל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל. המחלקה לחנוך ולתרבות
הרקע ההיסטורי להצהרת כורש : ה
 

מילות המפתח: כורש (מלך פרס)
במאמר מובאות ראיות נסיבתיות לכך שהייתה ברית סתר בין כורש לבין הכהנים הבבלים. וכן מתוארים תקדימים של בריתות כאלה בתולדות מסופוטמיה. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: תשכ"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה לחקר המקרא בישראל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל. המחלקה לחנוך ולתרבות
הרקע ההיסטורי להצהרת כורש : ו
 

מילות המפתח: כורש (מלך פרס)
המאמר מתאר את מערכת היחסים ההדוקה שבין כורש לכהני בבל אשר משתקפת גם בגליל כורש. יחסים קרובים אלו מוסברים על רקע הברית בינהם שהביאה לכיבוש בבל על ידי כורש. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תשכ"ד שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 19 פריטים בנושא זה.
Thumbnails by: pagepeeker.com