על הספריה
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  חינוך

עמוד הבית (25)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 - 4 דפים
נמצאו: 27 פריטים בכל המאגר.
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
מכון מנדל למנהיגות
מדינת הלאום, אזרחות דמוקרטית והתווך בין הפרט לכלל
 

מילות המפתח: חינוך, חברה אזרחית, לאומיות
הכותבת מסבירה את תפקידו של המונופול על החינוך בהתגבשותה של מדינת הלאום. מונופול אשר תורם לגיבושה של זהות לאומית קולקטיבית, אך פוגע בחוסנה של החברה האזרחית שמטרתה להעצים את מקומו של הפרט בתוך המדינה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 2005 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מקור ראשון (המאוחד)
לפי דעתו של בן
 

מילות המפתח: חינוך, בית הלל, בית שמאי, נזירות (יהדות), תלמוד בבלי. נזיר
המאמר עוסק בסוגיית "האיש מדיר את בנו בנזיר" שבדף כח ע"ב במסכת נזיר בתלמוד הבבלי. בית שמאי ובית הלל נחלקו בשאלה האם אב יכול ליצור עבור בנו הקטן נדר נזירות, מחלוקת המשקפת הן את שיטותיהם הייחודיות של שני הבתים, והן את מהותה של הדרת נזירות זו כפעולה חינוכית מיוחדת. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: ,  שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
גשר מפעלים חינוכיים
הזכות לחינוך
 

מילות המפתח: חינוך, ישראל, זכויות הפרט
מדינה מודרנית רואה עצמה אחראית לדאוג לחינוך לכל תושביה ואזרחיה. במדינת ישראל נמצא החינוך באחריות משרד החינוך ומתוקצב על ידי המדינה, והוא מעוגן בחוק לימוד חובה התש"ט-1949 - שהוא חינוך חובה חינם.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מערכת החינוך מנסה להתמודד עם פערים בחברה
 

מילות המפתח: חינוך, פער חברתי
על הקשיים של מדינת ישראל ושל העולים אליה בתחום החינוך, בעקבות גלי העלייה הגדולים בשנות ה50-60. על תכנית הרפורמה במערכת החינוך של שר החינוך זלמן ארן ומדיניות האינטגרציה שהונהגה כדי לצמצם פערים. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ט - 2009 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה ההיסטורית הישראלית
הרקע ההיסטורי של משנתו הלאומית והחינוכית של המהר"ל מפראג : ג. המחקר המשווה של משנתו החינוכית של המהר"ל על רקע זמנו
 

מילות המפתח: פילוסופיה יהודית, חינוך, גולה, יהודים, פראג (עיר), מהר"ל מפראג
המאמר בוחן את שאלת הדימיון בין תורתו החינוכית של המהר"ל לבין תורתו של יאן עמוס קומניוס, שנחשב כאבי המחשבה הפדגוגית המודרנית. הוא שולל אפשרות של השפעה ישירה על המהר"ל או השפעה הפוכה אבל טוען כי המהר"ל הושפע מההגות הלא יהודית בסביבתו למרות שנמנע מלציין זאת. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: , תרצ"ו-תשמ"ה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מתולדות החינוך לימינו - בירם ו"הראלי"
 

מילות המפתח: חיפה (יישוב עירוני), חינוך, בתי ספר
על דמותו של ד"ר ארתור בירם, מנהלו הראשון של ביה"ס הראלי בחיפה. המאמר מדגיש את החידושים שיזם ד"ר בירם ואת תרומתו למערכת החינוך עד ימינו. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ו - 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
תרומת העולים דוברי הגרמנית בהעברת גישה חדשה להוראת האמנות בבתי-ספר בארץ
 

מילות המפתח: חינוך, יהודי גרמניה, ציור
במאמר דיון בהשפעתם של העולים הייקים על דרכי ההעברה של גישת הרפרום פדגוגיק בתחום החינוך לאמנות ועל תרומתם להוראת הציור בארץ. המסקנה של הכותבת היא שהמטען התרבותי-גרמני שנקנה בבית, ועוד יותר המטען החברתי שהתווסף מחברוּת בתנועת נוער היו בעלי השפעה מרובה בעיצוב עולמו של העולה הייקה. לעומתם, היה בית-הספר בעל השפעה מועטה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הקיבוץ המאוחד
מובטח אני בזה שמורה הוראה בישראל (פסחים ג עב) לדמותו של רבי יוחנן ביחסו לתלמידיו
 

מילות המפתח: חינוך, הוראה, חז"ל, תלמידים
המאמר מנתח מספר סיפורים שעוסקים במערכת היחסים שבין ר' יוחנן לתלמידיו. המאמר מגיע למסקנה כי בצד גדולתו של ר' יוחנן, גדולה העולה הן מהמסורות שנמסרו בשמו והן מהמסורות עליו, היו לו גם חולשות אנוש, ואף הללו זכו להתבוננות ולעיצוב ספרותי רגיש ומעמיק. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: , תשמ"ב שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 דפים
נמצאו: 27 פריטים בכל המאגר.
Thumbnails by: pagepeeker.com