על הספריה
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  זהות ישראלית

עמוד הבית (25)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 דפים
נמצאו: 36 פריטים בכל המאגר.
שמע
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך
מדיניות כור ההיתוך
 

מילות המפתח: עלייה וקליטה, זהות ישראלית
החל משנותיה הראשונות של מדינת ישראל, יושמה בה מדיניות המכונה "כור ההיתוך". מטרת המדיניות הייתה ליצור חברה חדשה ויהודי חדש בישראל - "צבר". לשם כך נתבקשו היהודים שהגיעו מארצות ותרבויות שונות לוותר על מאפייני תרבות המקור שלהם ולאמץ את התרבות המערבית שהייתה הדומיננטית במדינת ישראל. כך טושטשו זהותם ותרבותם של העולים ממדינות האסלאם והעולים ממדינות מזרח אירופה. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 2008 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
פנים : כתב עת לתרבות, חברה וחינוך
מתבגרים דרוזים בין זהות לנאמנות
 

מילות המפתח: זהות ישראלית, דרוזים בישראל
המאמר מציג את תפיסותיהם של הצעירים הדרוזים ביחס לזהותם, על רקע המלחמה בשנת 2006 , בוחן את התהליכים החברתיים והחינוכיים שהובילו אליהן, ומציע הסברים לתפיסות אלו. במאמר מוצג ומנותח המקרה של הצעירים הדרוזים בזמן המלחמה על רקע מערכת היחסים בין חברת המיעוט הדרוזית לחברת הרוב היהודית במדינת ישראל. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: , 2009 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
ישראל נוקטת מדיניות של כור היתּוך
 

מילות המפתח: זהות ישראלית, כור היתוך
על מדיניות כור ההיתוך שהונהגה בישראל בשנות ה-50 וה-60 ומטרתה היתה ליצור אחידות תרבותית בחברה וזהות ישראלית משותפת. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ט - 2009 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
פרלמנט
מי אנחנו? זהות לאומית במדינת ישראל
 

מילות המפתח: חוק השבות, זהות ישראלית, לאומיות
המאמר דן בשאלת הזהות הלאומית במדינת ישראל לאור הכרזת העצמאות. כמו כן, מציג דגמים שונים של לאומיות ונתונים לגבי זהות האזרחים, כפי שהם רואים עצמם. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: , 2008 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים
זהותו של היהודי החרדי
 

מילות המפתח: זהות ישראלית, חרדים
המאמר מתייחס לזהותם של היהודים החרדים וליחסם לציונות ולמדינת ישראל. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הוצאת שלם
המדינה היהודית : הצדקה עקרונית ודמותה הרצויה
 

מילות המפתח: לאומיות יהודית, ישראל, זהות ישראלית
במאמר זה מציגה הכותבת את העמדה המצדדת בקיומה של ישראל כמדינת לאום יהודית. היא מבססת את עמדתה על שתי הצדקות: הראשונה מתייחסת להגנה והבטחון שמספקת מדינה יהודית לעם היהודי. והשנייה מבוססת על ההנחה לפיה הזכות להגדרה עצמית הינה זכות יסוד ולכן קיומה של מדינה יהודית אינה שוללת את שיח הזכויות אלא נובעת ממנו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים
זהותם של העולים מברית - המועצות לשעבר
 

מילות המפתח: זהות ישראלית, עליית שנות ה- 90
המאמר מנתח את זהותם של העולים אשר הגיעו לישראל מברה"מ לשעבר ואת שייכותם ליהדות ולחברה הישראלית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
פרלמנט
זהות ערבית במדינה יהודית ודמוקרטית
 

מילות המפתח: יהודים וערבים, ערבים בישראל, זהות ישראלית, זהות ערבית
המאמר מציג את הרקע ההיסטורי ומערכת היחסים שבין היהודים לערבים החל ממלחמת השחרור. וכן מציג נתונים לגבי השאלה כיצד הערבים והיהודים מעריכים את היחסים ביניהם. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: , 2008 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 דפים
נמצאו: 36 פריטים בכל המאגר.
Thumbnails by: pagepeeker.com