על הספריה
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה

אוכלוסייה וחברה (55)
דמוגרפיה (28)
מגזרים ותרבויות (17)
עליה וקליטה לאחר קום המדינה (54)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 דפים
נמצאו: 55 פריטים בנושא זה.
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חלקו של כל עשירון בהכנסה של כלל תושבי המדינה, 1996 (באחוזים)
חלקו של כל עשירון בהכנסה של כלל תושבי המדינה, 1996 (באחוזים)
 

מילות המפתח: הכנסה, עשירון עליון, עשירון תחתון
גרף המציג את חלקו של כל עשירון בהכנסה של כלל תושבי המדינה בשנת 1996. בגרף אפשר לראות כי יש פער גדול בין המשפחות המשתייכות לעשירון העליון לבין המשפחות של כל העשירונים שמתחתיו, ולדוגמה: חלקו של העשירון העליון בהכנסת כלל תושבי המדינה בשנה זאת היה פי 14 מחלקו של העשירון התחתון.   /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
צפיפות הדיור למשקי בית בישראל, 1999-1968 (באחוזים)
צפיפות הדיור למשקי בית בישראל, 1999-1968 (באחוזים)
 

מילות המפתח: צפיפות דיור
גרף המתאר את השינויים שחלו בצפיפות הדיור בישראל משנת 1968 ועד סוף המאה העשרים. צפיפות הדיור נמדדת לפי מספר הנפשות לחדר בכל משק בית. בעזרת הגרף הזה ניתן לראות שאחוז משקי הבית שבהם 3 נפשות ויותר לחדר הלך וירד עם השנים, ואילו אחוז משקי הבית שבהם פחות מנפש אחת לחדר עלה מאוד. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
משרד ראש הממשלה. לשכת העיתונות הממשלתית. מחלקת הצילומים
חלוקת שמיכות לנזקקים
חלוקת שמיכות לנזקקים
 

מילות המפתח: פער חברתי, עוני, תרומות
חלוקת שמיכות חורף לנזקקים בירושלים בשנת 1993. התמונה משקפת את התרחבות תופעת העוני בישראל היוצרת העמקה של פערים כלליים וחברתיים בחברה בישראל. ארגונים רבים מתגייסים לסיוע לאזרחים. התגייסות זו היא דוגמה להשתתפות פוליטית ואזרחית במדינה דמוקרטית. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית הסתדרות המורים בישראל. הקרן לקידום מקצועי
כור ההיתוך
כור ההיתוך
 

מילות המפתח: זהות ישראלית
איור הממחיש את התוכנית החברתית של ממשלת ישראל (ובראשה דוד בן גוריון) בשנות ה- 50, לפיה מדינת ישראל מדומה ל"כור היתוך" לתרבויות השונות. כלומר על פי תוכנית זו יש "לצקת" את כל התרבויות הגלותיות מהם באו יהודים ו"לגבש" חברה חדשה בישראל. מודל תוכנית זו היא היהודי "הצבר".  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
משרד ראש הממשלה. לשכת העיתונות הממשלתית. מחלקת הצילומים
הפגנת סטודנטים
הפגנת סטודנטים
 

מילות המפתח: שוויון, מחאה
הפגנת סטודנטים בשנת 1998 מול הכנסת, בדרישה לשיוויון זכויות בין חרדים לסטודנטים. סטודנט מגולח ראש צייר על ראשו ציור המשווה בין סטודנט לחרדי. בתמונה זו מוחים הסטודנטים על מצב הנתפס בעיניהם כחוסר שיוויון בין אזרחי המדינה. לטענתם, המדינה יוצרת אפליה בין תלמידי ישיבות וסטודנטים בכך שאינה מעניקה תמיכה כלכלית לסטודנטים כפי שזוכים לה תלמידי ישיבות. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
גידול האוכלוסייה היהודית והאוכלוסייה הערבית בישראל, 2001-1948
גידול האוכלוסייה היהודית והאוכלוסייה הערבית בישראל, 2001-1948
 

מילות המפתח: ערבים בישראל, אוכלוסייה, אוכלוסייה יהודית
הגידול שחל באוכלוסייה היהודית ובאוכלוסייה הערבית בישראל, מאז קום המדינה ועד לשנת 2001. בגרף רואים ששתי האוכלוסיות גדלו פי 8 בערך במהלך המחצית השנייה של המאה ה-20. אך הגרף מבליט גם את העובדה שגידול האוכלוסייה הערבית התרחש בהדרגה, ואילו בקרב האוכלוסייה היהודית היו תקופות של עלייה מתונה בגידול לעומת תקופות של "קפיצות" גדולות (כאשר היו עליות גדולות לארץ, כמו למשל בשנות החמישים ובשנות התשעים של המאה ה-20). /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
השתייכות דתית באוכלוסייה הערבית בישראל, 2001 (באחוזים)
השתייכות דתית באוכלוסייה הערבית בישראל, 2001 (באחוזים)
 

מילות המפתח: ערבים בישראל, דתות
דיאגרמה המציגה את היחס בין הקבוצות הדתיות השונות המרכיבות את האוכלוסייה הערבית בישראל. בדיאגרמה אפשר לראות כי 80% מהאוכלוסייה הערבית בישראל הם מוסלמים, והשאר - נוצרים ודרוזים.  /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
שיעור ההוצאה על רווחה וסעד בתקציב המדינה, 1997-1981 (באחוזים)
שיעור ההוצאה על רווחה וסעד בתקציב המדינה, 1997-1981 (באחוזים)
 

מילות המפתח: מדינת רווחה, תקציב המדינה
גרף המציג את העלייה בשיעור ההוצאות על רווחה וסעד בתקציב המדינה ב-3 נקודות זמן מתחילת שנות ה-80 ועד סוף שנות ה-90. מן הגרף אפשר ללמוד כי הסכומים שהמדינה משקיעה ברווחה ובסעד עולים בהתמדה עם השנים. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 2007 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 דפים
נמצאו: 55 פריטים בנושא זה.
Thumbnails by: pagepeeker.com