על הספריה
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה

אוכלוסייה וחברה (55)
דמוגרפיה (28)
מגזרים ותרבויות (17)
עליה וקליטה לאחר קום המדינה (54)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 דפים
נמצאו: 55 פריטים בנושא זה.
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
מקסם
תמורות במדינת הרווחה הישראלית
 

מילות המפתח: שירותי רווחה, מדינת רווחה, אוכלוסיית התלויים
המאמר דן בשינויים שחלו במדיניות הרווחה בישראל. בחמישים השנים הראשונות לקיומה התפתחה ישראל כמדינת רווחה, שנטלה על עצמה את המחויבות לדאוג לרווחת אזרחיה, ובמיוחד לאוכלוסיות החלשות. בשנים האחרונות חלו במדינת הרווחה הישראלית מספר תמורות מהותיות העלולות לשנות את צביונה.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2003 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מקסם
עדות וקהיליות דתיות בישראל
 

מילות המפתח: ישראל, מפלגות דתיות
הכרות עם המפלגות הדתיות בישראל; מיהן, מתי וכיצד קמו והקשרים ביניהן. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1998 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. המוסד לביטוח לאומי
לקראת ביטחון סוציאלי מקיף
 

מילות המפתח: שירותי רווחה, מדיניות חברתית, ביטוח לאומי
על הביטוח הסוציאלי בישראל מתוך דבריו של יוסף אלמוגי, שהיה שר העבודה בממשלת ישראל, ובתוקף תפקידו כממונה על המוסד לביטוח לאומי. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
פרלמנט
מדיניות הגירה במציאות גלובלית משתנה
 

מילות המפתח: הגירה, פליטים, מהגרים לא חוקיים
סוגיית ההגירה על היבטיה השונים - מהגרים, עובדים זרים, שוהים לא-חוקיים ופליטים - נמצאת מזה שנים אחדות על סדר היום הציבורי והפוליטי ברוב המדינות המבוססות. על ההתמודדות עם סוגיה זו במדינות האיחוד האירופי ובישראל.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: דצמבר, 2002 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
פנים : כתב עת לתרבות, חברה וחינוך
ממסעות הפלמ"ח עד המוצ'ילרוס
 

מילות המפתח: מסעות, טיולים בחו"ל
מאמר זה מנתח את תופעת התרמילאות בקרב צעירים בוגרי צבא ישראלים, ובודק את ההנחה שהתרמילאות היא המשך של הטיילות הארצישראלית, שהתפתחה בעיקר במסורת המסעות של הפלמ"ח, והתמסדה בשנות העיצוב של המדינה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: אפריל, 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
פנים : כתב עת לתרבות, חברה וחינוך
התינוק הישראלי באמבטיה העברית
 

מילות המפתח: תקשורת מילולית, תקשורת וחברה, שפה עברית, סלנג עברי, דיאלקטים עבריים
העברית הישראלית משקפת את הישראליות, בכך שהיא מקשרת בין שפות המשנה של הסקטורים השונים לבין "השפה המרכזית" המשתקפת בעיקר בתקשורת. המעבר בין השפות השונות יוצר עושר וגיוון אך גם עילגות ורדידות. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: אביב, 2002 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מקסם
הציונות הדתית והחינוך הממלכתי-דתי- לאן?
 

מילות המפתח: זהות ישראלית, חינוך ממלכתי דתי, ציונות דתית
מהותו של החינוך הממלכתי דתי במדינת ישראל. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1998 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מקסם
ישראל כמדינת רווחה
 

מילות המפתח: ישראל, שירותי רווחה, מדינת רווחה, מדיניות חברתית
ישראל הינה מדינת רווחה המכירה במחויבותה לרווחת אזרחיה ובאחריותה לשיפור איכות חייהם. היא מממשת אחריות זו הלכה למעשה בשלוש דרכים עיקריות:
1. חקיקת חוקים חברתיים: הביטוח הלאומי, חינוך חובה חינם, חוק בריאות ממלכתי, ביטוח סיעוד ועוד.
2. מימון ממלכתי של השירותים החברתיים.
3. הקמת תשתית ארגונית של שירותי רווחה בכל רחבי המדינה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2000 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 דפים
נמצאו: 55 פריטים בנושא זה.
Thumbnails by: pagepeeker.com