על הספריה
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > ישראל מדינת העם היהודי > יחסי ישראל תפוצות

יחסי ישראל תפוצות (35)
ארגונים (6)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 דפים
נמצאו: 35 פריטים בנושא זה.
תמונה
[0]
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
הסוכנות היהודית לארץ-ישראל
מדיניות כוללת לעם היהודי: אפשרות או חזון לעם היהודי?
 

מילות המפתח: ישראל ויהדות התפוצות, זהות יהודית
המאמר מתייחס לשתי שאלות מרכזיות: שאלת "המשכיות" התפוצה היהודית, כלומר האם ימשיך העם היהודי להתקיים בהיקף הדמוגרפי העכשווי שלו, וכישות בעלת "עוצמה מעצבת היסטוריה ריאל-פוליטית" במאה העשרים ואחת? וכן, לשאלת עתיד יחסי ישראל והתפוצה במהלך הדורות ובעיקר מאז הקמת מדינת ישראל. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
המכון לתכנון מדיניות עם יהודי
הגירה יהודית ואתגר הרב-מקומיות
 

מילות המפתח: הגירה, ישראל ויהדות התפוצות, יהודי התפוצות
המאמר סוקר את תופעת ההגירה בקרב היהודים החל משנת 1840 ועד ימנו. המאמר מתמקד בנתונים מהעשורים האחרונים ובעיקר מאז שנות ה-90. מבחין בין מהגרים לבין מהגרים רב מקומיים ומאפיין מהגרים אלה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
המכון לתכנון מדיניות עם יהודי
מגמות בדת ובדתיות : ישראל
 

מילות המפתח: ישראל ויהדות התפוצות, דת
המאמר סוקר את השינויים שחלו ביחס אל היהדות בקרב יהודים בארץ ובעולם. הירידה במתח שבין הזרמים השונים ביהדות והעמדה הרשמית של הרבנות הדתית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
המכון לתכנון מדיניות עם יהודי
יהודי אירופה 2007-2000
 

מילות המפתח: יהודי אירופה
המאמר מציג אירועים ותהליכים מרכזיים שהתרחשו באירופה בין השנים 2000-2007. על רקע זה עוסק המאמר במצבם, מעמדם והשפעתם הפוליטית של יהודי אירופה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
המכון לתכנון מדיניות עם יהודי
תגובת הקהילה היהודית באמריקה למלחמת ישראל-חיזבאללה בשנת 2006
 

מילות המפתח: ישראל ויהדות התפוצות
המאמר מציג את תגובת הקהילה היהודית באמריקה לאירועים שהתרחשו במדינת ישראל בשנת 2006 ובכללם: החלפת ראש הממשלה (שרון- אולמרט), מלחמה בחאמס, עליית מפלגת קדימה ותכונית ההכתנסות. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הסוכנות היהודית לארץ-ישראל
המשבר בקהילה היהודית בארגנטינה
 

מילות המפתח: קהילה יהודית בתפוצות, יהודי ארגנטינה
מאמר העוסק ביהודי ארגנטינה, החל משני העשורים האחרונים של המאה ה-19. הסיבות להגירתם לארגנטינה, ארצות המוצא, מעמדם ומצבם למול החברה הלא יהודית והשלטון. כמו כן, דן המאמר בזהות היהודית של יהודי ארגניטינה ובזרמים היהודים השונים אליהם הם משתייכים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מציאות מורכבת מאפיינת את הישראלים בתפוצות
 

מילות המפתח: ישראל ויהדות התפוצות, זהות יהודית
על יחסם של יהודים- ישראלים לישראלים לשעבר החיים בתפוצות, המכונים "יורדים" ועל מורכבות חייהם של יהודים אלה.   /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ט - 2009 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
היחסים בין ישראל לתפוצות: תמיכה ומתיחות
 

מילות המפתח: ישראל ויהדות התפוצות
על יחסי ישראל ויהודי התפוצות עם הקמת המדינה ולאחריה עד שנות ה-70. יחסים שאופיינו בתמיכה מצד אחד ובמתח מצד אחר, ועל הסיבות לכך. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ט - 2009 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 דפים
נמצאו: 35 פריטים בנושא זה.
Thumbnails by: pagepeeker.com