עמוד הבית > מדעי הרוח > ספרות ושירה


אוקסימורון
מחברת: דינה ציונית


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

אוקסימורון הוא מבע לשוני המורכב משני אלמנטים מנוגדים אשר יוצרים משמעות פרדוכסלית שהיא מעבר להגיון ולמחשבה ההגיונית. האוקסימורון מעמיד שני הפכים או ניגודים בכפיפה אחת שיש לה משמעות , אף על פי שאין היא הגיונית. הוא מבטא יחס משותף בין שני ניגודים, היוצר רושם של ניגוד או פרדוקס. האוקסימורון ממזג דבר והיפוכו הסותרים לכאורה זה את זה ומביא אותם לידי אחדות ולידי צירוף מפתיע ומרשים במקוריותו.

המשוררים הרומנטיקנים והסימבוליסטים עשו בדרך מבע זה שימוש כדי להביא לידי ביטוי את הבלתי ניתן לביטוי.
לדוגמה הצירוף הלשוני: דממה רועמת היא אוקסימורון.

ביבליוגרפיה:
כותר: אוקסימורון
מחברת: ציונית, דינה
שם  הפרסום מקורי: מושגים מרכזיים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית