קצאלקואטל
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
חזרה3

קצאלקואטל הוא שמו של האל האצטקי. פירוש השם קצאלקואטל: קצאל – הציפור יונק דבש, קואטל - נחש. זהו אל מרכזי וגיבור היסטורי, מלך וגם כהן.

בפברואר 1519 יצא מלך ספרד הרנן קורטס לכבוש את ממלכת האצטקים במקסיקו. האצטקים קבלו את הספרדים כאורחים מכובדים מתוך אמונה כי זוהי שיבת האל קצאלקואטל שהבטיח לחזור באחרית הימים. בניגוד להכנסת האורחים היפה ניהלו הספרדים מלחמה שלוותה במעשי אכזריות קשים.
מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה