עבר זמנו – בטל קורבנו
מחברות: שרה ליפקין; חוה בוהק


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

פירוש: עבר זמנו של העניין ואין טעם לציינו.

דוגמה: תיתן לה מתנה ליום ההולדת שלושה חודשים אחרי יום ההולדת? עבר זמנו  בטל קורבנו!!
מקור: הלכה בתלמוד הנוגעת להקרבת הקורבנות על פי מועדים קבועים. אם חלף זמן הקרבת הקורבן, אין להקריב במועד מאוחר יותר.
תחום: זמן


מעבר ללקסיקון > פתגמים בעברית