נאה דורש ונאה מקיים
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

פירוש: יש התאמה בין העקרונות שהוא מצהיר עליהם לבין המעשים שלו. המילה "דורש" במשמעות של לשאת דרשה.

דוגמה: הרב מטיף לצניעות ולהסתפקות במועט ואף חי כך בעצמו.
תחום: תכונות


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית