בור סוד (שאינו מאבד טיפה)
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

בור סוּד (שאינו מאבד טיפה)
פירוש: בעל זיכרון טוב, אדם הזוכר כל מה שלמד.

 

דוגמה: העורך המוזיקלי הוא בור סוד בכל הקשור למוזיקה קלאסית.
תחום: חוכמה וטיפשות.
בור סוד: היה בור אטום, עם דפנות מכוסות בסיד, על מנת שהמים בתוכו לא יחלחלו.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית