יפה שתיקה לחכמים, קל וחומר לטפשים
מחברות: שרה ליפקין; חוה בוהק


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

יָפָה שְׁתִיקָה לַחֲכָמִים, קַל וָחֹמֶר לַטִּפְּשִׁים

פרוש: השתיקה מתאימה לחכמים, ועל אחת כמה וכמה היא מתאימה לטיפשים.

 

מקור:  מסכת פסחים פרק ט דף צט -  "מכאן אמרו חכמים יפה שתיקה לחכמים קל וחומר לטפשים שנאמר (משלי יז) אויל מחריש חכם יחשב"


מעבר ללקסיקון > פתגמים בעברית