עמוד הבית > מסע במרחבי כדור הארץ : פרקים נבחרים בגאוגרפיה פיזית > חלק שני: מסע בנופי העולם – תהליכים פנימיים ותהליכים חיצוניים המעצבים את הנוף על פני כדור הארץ > יחידה 1: תהליכים פנימיים > פרק ה: חומרים מן הטבע – מינרלים, סלעים ומשאבי טבע

הגדרת חשיבות הפריט
מכונת הזמן הגיאולוגי - Web Geological Time Machine
מכונת הזמן הגיאולוגי - Web Geological Time Machine
 

מילות המפתח: היסטוריה גיאולוגית, תקופות גיאולוגיות
העמוד הראשי באתר הוא לוח זמנים גיאולוגי. לחיצה על כל עידן או תור בלוח הזמנים, מובילה לדף ובו תיאור האירועים החשובים שהתחוללו בו הן מבחינה גיאולוגית והן מבחינת התפתחות החיים על פני כדור הארץ.

עץ נושאים: מדעי כדור-הארץ והיקום > גיאולוגיה


קהל יעד: חטיבה שפה: אנגלית 

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית