עמוד הבית > מסע במרחבי כדור הארץ : פרקים נבחרים בגאוגרפיה פיזית > חלק שני: מסע בנופי העולם – תהליכים פנימיים ותהליכים חיצוניים המעצבים את הנוף על פני כדור הארץ > יחידה 1: תהליכים פנימיים > פרק ה: חומרים מן הטבע – מינרלים, סלעים ומשאבי טבע

הגדרת חשיבות הפריט
סלעים ומינרלים - Rocks and Minerals
סלעים ומינרלים - Rocks and Minerals
 

מילות המפתח: מינרלים, סלעים, סלעי משקע, סלעים מגמטיים
קטלוג תמונות של סלעים ומינרלים. בקטלוג חמישה נושאים - שניים מתמקדים בתמונות מינרלים והשאר בסלעים.

עץ נושאים: גיאולוגיה > סלעים ומינרלים


קהל יעד: יסודי, חטיבה שפה: אנגלית 

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית