עמוד הבית > מסע במרחבי כדור הארץ : פרקים נבחרים בגאוגרפיה פיזית > חלק שני: מסע בנופי העולם – תהליכים פנימיים ותהליכים חיצוניים המעצבים את הנוף על פני כדור הארץ > יחידה 1: תהליכים פנימיים > פרק ג: והארץ תרעש ותגעש – רעידות אדמה, הרי געש

הגדרת חשיבות הפריט
גלי דחיסה וגלי גזירה - Seismic Wave Motion
גלי דחיסה וגלי גזירה - Seismic Wave Motion
 

מילות המפתח: רעידות אדמה, תנועות טקטוניות, גלים סיסמיים
אנימציה הממחישה מהם גלי דחיסה ומהם גלי גזירה - 2 משלושה סוגים של גלים המתרחשים בעת רעידת אדמה.

עץ נושאים: מבנה כדור-הארץ > רעידות אדמה


קהל יעד: יסודי, חטיבה שפה: אנגלית 

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית