עמוד הבית > מסע במרחבי כדור הארץ : פרקים נבחרים בגאוגרפיה פיזית > חלק שני: מסע בנופי העולם – תהליכים פנימיים ותהליכים חיצוניים המעצבים את הנוף על פני כדור הארץ > יחידה 1: תהליכים פנימיים > פרק ג: והארץ תרעש ותגעש – רעידות אדמה, הרי געש

הגדרת חשיבות הפריט
חיזוי רעידות אדמה
חיזוי רעידות אדמה
 

מילות המפתח: רעידות אדמה, תנועות טקטוניות
מאמר המתאר את האפשרויות השונות לחזות מראש רעידת אדמה – היכן קיימים אזורים המועדים לרעידות אדמה ואילו סימנים מקדימים רומזים על אפשרות שכזו.

עץ נושאים: מבנה כדור-הארץ > רעידות אדמה
מבנה כדור-הארץ > תנועת הלוחות


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית