עמוד הבית > מסע במרחבי כדור הארץ : פרקים נבחרים בגאוגרפיה פיזית > חלק שני: מסע בנופי העולם – תהליכים פנימיים ותהליכים חיצוניים המעצבים את הנוף על פני כדור הארץ > יחידה 1: תהליכים פנימיים > פרק ב: לוחות נודדים - תנועת הלוחות

הגדרת חשיבות הפריט
סוגי התנועות בקרום כדור הארץ - Basic Plate Boundaries
סוגי התנועות בקרום כדור הארץ - Basic Plate Boundaries
 

מילות המפתח: ארץ (כוכב לכת), תנועות טקטוניות
אנימציות המתארות את התנועות השונות בקרום כדור הארץ: פתיחה, התקרבות ותזוזה אופקית.

עץ נושאים: מבנה כדור-הארץ > תנועת הלוחות
גיאוגרפיה > גיאוגרפיה פיסית


קהל יעד: חטיבה שפה: אנגלית 

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית