עמוד הבית > מסע במרחבי כדור הארץ : פרקים נבחרים בגאוגרפיה פיזית > חלק שני: מסע בנופי העולם – תהליכים פנימיים ותהליכים חיצוניים המעצבים את הנוף על פני כדור הארץ > יחידה 1: תהליכים פנימיים > פרק א: אל מעמקי כדור הארץ - מבנה כדור הארץ

הגדרת חשיבות הפריט
הגלעין, המעטפת והקרום - Earth's structure
הגלעין, המעטפת והקרום - Earth's structure
 

מילות המפתח: ארץ (כוכב לכת), גיאולוגיה
שכבות כדור הארץ - הגלעין, המעטפת וקרום כדור הארץ. דפי מידע מלווים באיורים.

עץ נושאים: גיאולוגיה > מבנה כדור-הארץ


קהל יעד: חטיבה שפה: אנגלית 

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית