עמוד הבית > מסע במרחבי האטמוספרה : מזג אוויר ואקלים - פרקים נבחרים > אתרים נוספים > אקלים ומזג אוויר בישראל

הגדרת חשיבות הפריט
סטטיסטיקל 13 : אקלים
סטטיסטיקל 13 : אקלים
 

מילות המפתח: אקלים
פרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בפרסום זה יש סיכומים בנושאי אקלים בארץ המלווים בדיאגרמות שונות.

בעלי זכויות:ישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

עץ נושאים: מטאורולוגיה [אקלים ומזג האוויר] > אקלים


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית