עמוד הבית > מסע במרחבי האטמוספרה : מזג אוויר ואקלים - פרקים נבחרים > פרק ב: קרינת השמש והאטמוספרה

הגדרת חשיבות הפריט
שינויים ארקטיים - Arctic Change
שינויים ארקטיים - Arctic Change
 

מילות המפתח: אפקט החממה, אנטרקטיקה, קוטב צפוני
אתר המכיל מידע רב ותמונות עדכניות על השינויים המתרחשים באזורי הקוטב הצפוני ובקרחונים של אנטארקטיקה בעקבות תהליך ההתחממות של כדור הארץ.

בעלי זכויות: NOAA : NATIONAL OCEANIC & ATMOSPHERIC ADMINISTRATION

עץ נושאים: השפעות האדם > אפקט החממה
אקולוגיה ואיכות הסביבה > התחממות כדור הארץ


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית