עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > מיישוב למדינה > מדיניות ממשלת המנדטעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > מיישוב למדינה > המאבק המדיני להקמת המדינהעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > מיישוב למדינה > מדיניות ממשלת המנדטעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > מיישוב למדינה > המאבק המדיני להקמת המדינהבובר ויהודה ליב מגנס מעידים בפני ועדת החקירה האנגלו- אמריקאית בא"י (אונסקו"פ), 1947בובר ויהודה ליב מגנס מעידים בפני ועדת החקירה האנגלו- אמריקאית בא"י (אונסקו"פ), 1947

 בובר ומגנס הופיעו בפני  ועדת אונסקו"פ כנציגי אגודת 'איחוד', גילגול מאוחר משנות ה- 40 של 'ברית שלום'.


לתמונה מוגדלת


ועדת אונסקו"פ, ועדת חקירה שמינה האו"ם ב-1947 על מנת לגבש הצעות בנוגע לעתידה של ארץ ישראל. נקראת על פי ראשי תיבות של שמה הלועזי- United Nations Special Committee on Palestein (ועדת או"ם מיוחדת לארץ ישראל).

ביבליוגרפיה:
כותר: בובר ויהודה ליב מגנס מעידים בפני ועדת החקירה האנגלו- אמריקאית בא"י (אונסקו"פ), 1947
שם  הקטלוג: הספרייה הלאומית
בעלי זכויות : הספרייה הלאומית
הוצאה לאור: הספרייה הלאומית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית