עמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > דמוקרטיה > עקרונות הדמוקרטיה > זכויות אדם ואזרח
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
לכל בני האדם יש רצונות, שאיפות, מחשבות ודעות. לכבד אדם משמעו לכבד את הצורך שלנו לפעול לפי רצונותינו, להגשים את שאיפותינו ולהביע את דעותינו. הזכות לכבוד היא זכות מסגרת אשר ממנה נגזרות זכויות נוספות. לזכות זו ישנה התייחסות ביהדות ובפילוסופיה המערבית והיא באה לידי ביטוי במדינות דמוקרטיות רבות וגם בישראל.הזכות לכבוד
מחברים: מיכל ברק; מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


כבוד האדם – הזהות והאישיות

לכולנו, בני האדם, יש זהות ואישיות, כלומר: יש לנו רצונות, שאיפות, מחשבות ודעות. לכבד אדם משמעו לכבד את הצורך שלנו לפעול לפי רצונותינו, להגשים את שאיפותינו ולהביע את דעותינו.

כבוד האדם ביהדות

למושג כבוד האדם יש משמעות חשובה ביהדות. כבוד האדם נגזר מכבוד האלוהים, כי האדם נברא בְּצַלְמוֹ של אלוהים (בראשית א, כז). אם כך, מי שפוגע בכבוד האדם, מבייש את צֶלֶם אלוהים.

ועוד דבר: על-פי היהדות, כבודו של אדם אחר צריך להיות שווה בעינינו לכבוד של עצמנו (מסכת אבות ב, יג).

כבוד האדם בפילוסופיה המערבית

בפילוסופיה המערבית פיתח את המושג כבוד הפילוסוף עמנואל קנט (במאה ה-19). הוא חשב שכל בני-האדם צריכים לפעול על-פי הכלל הבא: האדם הוא המטרה בפני עצמה ולא אמצעי להשגת מטרות. כלומר: אסור להקריב בני אדם לצורך השגת מטרות שונות.

האם ניתן להקריב בני אדם לצורך השגת מטרות שונות? – כן. הדוגמה הקיצונית למצב כזה היא העבדות. העבדים מנוצלים לרווחתו של אחר ('הָאָדוֹן'), תוך פגיעה קשה בכבודו. נוכל למצוא דוגמאות גם בחיי היומיום שלנו. למשל, כאשר אנחנו מאשימים מישהו אחר בדבר שאנחנו עשינו, כדי לחמוק מאשמה – אנחנו פוגעים בכבודו.

הזכות לכבוד האדם היא זכות מסגרת

הזכות לכבוד היא זכות מסגרת, כלומר: זכויות רבות אחרות נגזרות ממנה.

לכבד אדם משמעו:

  1. לא להעליב, לא לפגוע, לא לבייש, לא להשפיל. (זאת הגנה על האנושיות שבאדם.)
  2. לא לפגוע בגופו, בבריאותו או בחייו. (זאת הגנה מפני פגיעות גופניות.)
  3. לאפשר לאדם לפתח את האישיות שלו, לבחור את הבחירות שלו, לקבוע איך יחיה, היכן יחיה, עם מי יחיה, מה יעשה, במה יאמין, ולאפשר לו לבטא את עצמו וליצור.
  4. לתת לו יחס שוויוני ולא מפלה.
  5. לכבד את ערכו העצמי ולא לפגוע בשמו הטוב.
  6. לכבד את הפרטיות שלו.
  7. להבטיח לו תנאים בסיסיים לחיים (כגון: בית, אוכל, שירותי חינוך ובריאות).

הזכות לכבוד האדם במדינות העולם

את העיקרון של כבוד האדם נוכל למצוא במסמכים בינלאומיים רבים, המחייבים את כל מדינות העולם. למשל, עיקרון זה כתוב במגילת האומות המאוחדות. בסעיף 1 להכרזה האוניברסאלית של זכויות האדם כתוב: "כל בני האדם נולדו חופשיים ושווים בכבוד ובזכויות".

חוק יסוד בישראל

בישראל חוקקו חוק יסוד אשר נקרא חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. החוק קובע כי לכל אדם יש זכות לכבוד, וכי על המדינה להגן על הזכות הזאת. אם כן, המדינה צריכה להגן על זכותם של האזרחים לכבוד, להימנע מפגיעה בכבודם ולתת לאזרחים תנאים לחיים בכבוד.

ביבליוגרפיה:
כותר: הזכות לכבוד
מחברת: ברק, מיכל
שם  הפרסום מקורי: אזרחות ודמוקרטיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית