עמוד הבית > מדעי כדור-הארץ והיקום > מטאורולוגיה [אקלים ומזג האוויר] > מזג אוויר > סופות וסערות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
סולם בופור הוא שיטה לקביעת עוצמת הרוח והוא מבוסס על תיאור חזותי של תופעות שונות בים וביבשה התלויות בעוצמת הרוח.סולם בופור להערכת עוצמת הרוח
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


סולם בופור הוא שיטה לקביעת עוצמת הרוח. סולם זה הוכן בראשית המאה ה-19 על ידי קצין הצי המלכותי הבריטי, סיר פרנסיס בופור והוכנס לשימוש בצי. מאז הוא שונה במקצת כדי להתאימו לתצפיות מודרניות. הסולם מבוסס על תיאור חזותי של תופעות שונות בים וביבשה התלויות בעוצמת הרוח.

בטבלה שלפניכם מצוינות דרגות העוצמה, מהירות הרוח בקשר (מיל ימי לשעה, יחידה הנמצאת בשימוש ימאים וטייסים), מהירות הרוח בקמ"ש (שאינה בשימוש נרחב), כינוי הרוח, גובה הגלים, תיאור התופעות בים ותיאור התופעות ביבשה. מעל דרגה 12, דרגת הוריקן, קיימות דרגות נוספות מ-13 עד 17, המתארות סופות הוריקן עזות במיוחד.

דרגה

מהירות
הרוח
(קשרים)

מהירות
הרוח
(קמ"ש)

כינוי

גובה
הגלים
(מטרים)

תיאור
תופעות
בים

תיאור
תופעות
ביבשה

0 0 0

דממה

0

ים חלק

רגוע, עשן עולה במאונך

1 2 4

נשיבה קלה

0.1

אדוות על פני המים

עשן נוטה באלכסון, עצמים אחרים אינם מגיבים

2 5 9

רוח חרישית

0.2

גלים קטנטנים

הרוח מורגשת על עור חשוף, עלים נעים קלות

3 9 17

רוח קלה

0.6

גלים קטנים מאוד

עלים וענפים דקים מתנועעים, דגל קל מתמתח

4 13 24

רוח מתונה

1

גלים קטנים

ענפים נעים, פיסות נייר מתעופפות

5 19 35

רוח ערה

2

גלים בינוניים, מעט קצף על פני הגלים

עצים קטנים מתנועעים

6 24 44

רוח עזה

3

גלים גבוהים, קצף גלים, מעט טיפות מים באוויר

כבלי חשמל מזדעזעים, ענפים גדולים מתנועעים, קשה להחזיק מטרייה

7 30 55

רוח סוערת

4

ים גבוה, שורות גלים עם קצב רב, טיפות מים באוויר

עצים גדולים מתכופפים, קשה ללכת נגד הרוח

8 37 68

סערה

5.5

גלים עם שיאים שבורים, שורות קצף, טיפות מים רבות באוויר

ענפים דקים נשברים, הליכה קשה

9 44 81

סערה עזה

7

גלים גבוהים, הרבה קצף, מים באוויר

נזק למבנים קלים (עץ, פח וכדומה)

10 52 96

סופה

9

גלים גבוהים מאוד, פני המים לבנים מקצף, טלטלה רבה, ראות לקויה

נזק רב למבנים, עצים נשברים

11 60 110

סופה עזה

11.5

גלים גבוהים מאוד, טלטלה עזה, ראות קשה

נזקים נרחבים וחמורים, השהייה בחוץ מסוכנת

12

מעל 64

מעל 120

הוריקן

מעל 14

גלי ענק, האוויר מלא קצף ומים, פני המים לבנים, ראות כמעט בלתי אפשרית

נזק נרחב מאוד. מצב נדיר ביבשה.אל האסופה מסע במרחבי האטמוספרה : מזג אוויר ואקלים - פרקים נבחרים3

ביבליוגרפיה:
כותר: סולם בופור להערכת עוצמת הרוח
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית