בובר, מרטין (1878-1965) | צלם:   -
בובר, מרטין (1878-1965)
צילום של הפילוסוף מרטין בובר.